VVS Tilbud

Oplever du problemer med en dryppende vandhane eller et toilet, der løber? Er den gal med varmen eller har du derimod brug for at få monteret et ventilationsanlæg? I alle disse sammenhænge skal du indhente en række VVS tilbud fra VVS-fagmænd. En sådan fagmand er i stand til at hjælpe dig med disse opgaver.

Med andre ord, så kan en VVS’er hjælper dig med alle opgaver inden for både vand, varme, ventilation og det område, der kaldes for sanitetsteknik. Det betyder, at det er en VVS-fagmand, du skal tage kontakt til, hvis du skal have løst én eller flere opgaver, der har relation til enten afløb, toilet såvel som badeværelse.

Dette gør sig gældende i forhold til både reparation og vedligeholdelse, men også nyetablering. Det er også ensbetydende med, at det er stort og forgrenet fagområde, der omfatter mange opgaver, hvilket også inkluderer blikkenslager- og gasarbejde. Derfor er der også VVS-firmaer, der vælger at specialisere sig.

Få 3 uforpligtende VVS tilbud

Hos 3byggetilbud kan du få 3 uforpligtende tilbud fra VVS’ere. Derfor er du ikke tvunget til at vælge ét af de tre tilbud, du modtager.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Hvad er VVS en forkortelse for?

VVS tilbudVVS var tidligere en forkortelse for “Vand, varme og sanitetsteknik”. I dag er det dog en forkortelse for noget andet. Det bruges nemlig som en forkortelse for “Varme, ventilation og sanitetsteknik”. Det viser også, at det er et fagområde, der har udviklet sig og har flytte sit fokus i løbet af de seneste par år.

Det er også ensbetydende med, at vand i dag er gledet ind under sanitetsteknikken. Dertil er ventilation indtrådt som et væsentligt punkt i forkortelsen. Det handler om, at ventilation i dag spiler en markant større rolle i boligen end hvad hidtil har været tilfældet. Det er også derfor, at forkortelsen er lavet om.

Hvilket VVS-arbejde må jeg selv lave?

Det er ikke altid, at det er påkrævet, at du lader en VVS-mand klare din opgave, om end det anbefales, at du gør dette. Det kan dog være svært at vide, hvornår du reelt set selv har lov til at stå for at udføre den opgave, du står over for. Det er ofte i forbindelse med vand, at der er tale om tvivl blandt danskerne.

I denne forbindelse er det en god tommelfingerregel, at du selv må stå for vand-installationer, der går frem til stophanen, der gør det muligt at stoppe for vandet til den enhed, du arbejder med. Går du længere end dette, så skal arbejdet overlades til en autoriseret VVS-fagmand. Derfor må du selv arbejde med følgende:

  • Udskiftning af vaskemaskine og opvaskemaskine
  • Tilslutte vand til en ny vaske- eller opvaskemaskine
  • Skifte vandhane i alle husets rum
  • Skifte blandingsbatteri i brusekabinen
  • Udskifte din bruser og bruserslange
  • Udskiftning af toilet, hvis der er tale om samme tilslutningstype som før

Det er dog ikke kun inden for vand-delen af VVS-faget, at du selv må stå for nogle af opgaverne. Det er naturligvis også tilladt inden for en række af de øvrige områder af dette fagområde. Eksempelvis er der både opgaver inden for varme og ventilation, du selv kan stå, som blandt andet inkluderer de følgende:

  • Etablere og tilslutte gulvvarme
  • Opsætte og tilslutte en radiator
  • Ændre på centralvarmesystemer med varmeveksler
  • Montere en vask og tilslutte afløbet fra vasken til en vandlås

Det er også ensbetydende med, at det ikke er tilladt for dig at etablere nye VVS-installationer, ligesom det heller ikke er tilladt for dig at ændre på de eksisterende. Dertil er det heller ikke tilladt for dig at arbejde på husets gasinstallationer. Derfor er dette også opgaver, du særligt skal sørge for at holde dig væk fra.

På trods af, at der er tale om arbejde, man godt selv må udføre, så er der alligevel mange, der vælger at tilkalde en dygtig VVS-fagmand. De fleste er nemlig bange for, at de ikke er i stand til at levere et resultat, der er godt og sikkert. Hvis du ikke kan være sikker på dette, så er det bedste at hyre en VVS-fagmand.

Træk på VVS’erens erfaring og ekspertise

Ikke nok med, at du kan være helt sikker på, at arbejdet er udført korrekt og det hele holder tæt, så er der også andre fordele ved at lade en dygtig VVS’er om arbejdet. Først og fremmest, så kan du trække på den hyrede VVS-fageksperts ekspertise og erfaring i form af rådgivning om, hvad der er den bedste løsning.

Det kan sagtens tænkes, at du allerede har sat gang i nogle tanker vedrørende en bestemt løsning, som f.eks. kunne være placering af dit toilet og brusekabine på dit nye badeværelse. En professionel VVS’er vil dog – med garanti – kunne hjælpe dig med at finde frem til den bedste og mest optimale løsning.

Derfor er det naturligvis også en god idé, at du er åben i forhold til rådgivning og vejledning, når du har en VVS-ekspert ude og se på opgaven. Der er mange, der er stålfaste i forhold til deres egne holdninger i denne forbindelse. Det anbefales dog, at du løsriver dig og i stedet vælger at lytte til den hyrede fagmand.

Mange VVS-eksperter har arbejdet med faget i en lang årrække, hvorfor de også har skabt sig nogle erfaringer, der gør, at de er i stand til at rådgive mod dårlige løsninger. Derfor er der også garanti for, at der er tale om brugbar information, som du bør tage til efterretning, efter du har haft VVS’eren på besøg.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

VVS-eksperter fokuserer på miljørigtige og økonomiske løsninger

Dertil er det også meget udbredt, at man i VVS-branchen altid har fokus på at skabe så miljørigtige løsninger som muligt. Oven i købet er der også fokus på at skabe økonomiske løsninger, der gør, at du hvert år kan spare penge på både din varme- og vandregning, hvorfor VVS-besøget tjener sig selv hjem.

Det er noget, de blandt andet kan opnå ved at etablere mere vand- og energiøkonomiske installationer eller derimod ved at lave en komplet energirenovering af dine varme- og ventilationsløsninger. Det vil bl.a. gøre det muligt for dig at bruge restvarme fra ventilationsanlægget til opvarmning af vand eller lokaler.

Det betyder altså, at en VVS-ekspert kan hjælper dig med at finde mange store og små besparelser på dine VVS-installationer. I sidste ende er der også en god chance for, at dette kan være med til at betale arbejdslønnen. Derfor betaler det sig også altid at hyre en dygtig fagmand til at tage sig dine VVS-opgaver.

Få en VVS’er til at lave en gennemgang af din bolig

Det er en rigtig god idé, at få en fagkyndig ud at lave en gennemgang af din bolig. Der kan nemlig være mange penge at spare på både vand og varme. Ofte er det muligt at opnå sådanne besparelser ved at lave både store og små justeringer. Fælles for disse er dog, at de typisk kun kan gennemskues af en fagmand.

Dertil har langt de fleste installatører også et stort kendskab til energieffektivisering. Derfor er det muligt for dem at lave en mere økonomisk og energi- samt miljørigtig løsning end den, du i forvejen har eller havde tiltænkt at få lavet. Derfor er der også garanti for, at penge til en VVS-ekspert er godt givet ud.

Det er en type af rådgivning, der er uvurderlig. På trods af, at du skal betale arbejdsløn til VVS’eren, så kan du være sikker på, at det vil medføre, at du på længere sigt opnår en stor besparelse. Det kan du gøre ved f.eks. at reparere eller udskifte dine nuværende installationer, som ikke er nær så energieffektive.

Samtidig er det også en god idé, at du i samme ombæring får den fagkyndige VVS’er til at undersøge, om der tidligere er lavet uautoriseret arbejde i din bolig. Skulle der ske en skade som følge af sådant arbejde, så dækker forsikringen ikke. Det er igen med til at understrege, at en gennemgang er en god investering.

VVS arbejde

Brug for akut tilbud? Vælg en VVS-døgnvagt

Nogle af de opgaver, der skal udføres af en fagkyndig VVS’er kan være akutte. Det kan eksempelvis være et sprængt vandrør, der kan resultere i fugtskader, hvis ikke problemet udbedres hurtigt. Står du med et akut problem, der skal løses af en VVS-ekspert, så bør du vælge et VVS-firma, der tilbyder en VVS døgnvagt. Du kan se en oversigt over relevante VVS-firmaer hos VVS-oversigt.dk.

Du kan sagtens finde sådanne virksomheder ved hjælp af 3byggetilbud. I en sådan forbindelse er du garanteret et hurtigt svar på din henvendelse, så du hurtigt kan få udbedret dit problem. Oplever du f.eks. at et vandrør er sprængt, så er det en god idé, at du eksempelvis selv lukker af for vandet hurtigst muligt.

Det behøver dog ikke nødvendigvis at være et sprængt vandrør. Det kan også være en stormskade eller et brud på kloakken – og sådanne skader kan naturligvis forekomme hele døgnet rundt. Er uheldet først ude i den slags sager, så kan det ganske enkelt ikke gå hurtigt nok med at få hjælp, så du kan begrænse skaden.

Hvad koster en VVS-mand i timen?

Hvis du skal hyre en VVS’er til at udføre arbejde i din bolig, så vil du – med stor sandsynlighed – gerne have en vished for, hvad det kommer til at koste dig. Faktum er dog, at det er svært at skabe et overblik over den gennemsnitlige pris pr. time for en VVS’er, da det varierer og der er mange faktorer, der spiller ind.

Det er naturligvis også derfor, at det er særdeles vigtigt, at du sørger for at indhente flere tilbud på din opgave. Det er nemlig med til at sikre, at du ikke ender med at acceptere den dyreste timepris. Vær dog opmærksom på, at prisen kan variere meget i forhold til omfang og kompleksitet af din opgave.

Derfor bør du ikke forvente den samme timepris for etablering af vandinstallationer til et nyt badeværelse, som det ville koste blot at få tilsluttet vand til din vaskemaskine. Heldigvis er det både nemt og hurtigt at bruge en online tilbudstjeneste som 3byggetilbud til at indhente VVS tilbud, når du har brug for det.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Derfor skal du bruge 3byggetilbud til at indhente VVS tilbud

Der er mange årsager til, at du bør benytte dig af 3byggetilbud, når du skal indhente VVS tilbud. Derfor bør der heller ikke herske tvivl om, at det er den rette beslutning, hvis du står over for at skulle hyre en dygtig VVS-ekspert. Herunder præsenteres du for tre af de mest prominente fordele ved tilbudstjenesten.

1. Du er garanteret en bedre pris

Først og fremmest, så er du garanteret en bedre pris. Der er tre aktører, der byder i direkte konkurrence med hinanden. Derfor er der garanti for, at de byder ind med deres skarpeste pris, fordi de ønsker at vinde opgaven. I sidste ende kan det give dig en besparelse på mange tusinde kroner afhængigt af opgaven.

2. Både nemmere og hurtigere

Det er både nemmere og hurtigere at benytte sig af en online tilbudstjeneste sammenlignet med at få dine tilbud på manuel vis. Ikke nok med, at du skal bruge tid på at finde lokale firmaer, så skal du også kontakte dem for at få tilbud. Ofte skal du kontakte en del, da nogle har fyldte kalendere langt ud i fremtiden.

3. Professionel og screenet arbejdskraft

3byggetilbud tillader ikke alle og enhver at byde ind på opgaver på deres platform. De screener alle deres VVS’ere, inden de bliver oprettet på platformen. Derfor er der også garanti for, at der bliver udført et godt stykke arbejde, hvis du har hyret din VVS-mand via 3byggetilbud – og oven i købet udført til en lavere pris.

Du kan indhente tilbud i hele landet via 3byggetilbud

Uanset hvor i landet, du bor, så kan du bruge 3byggetilbud til at få tilbud på din opgave. Det er nemlig en landsdækkende tjeneste, der har samarbejdspartnere hele landet over. Hvad end du skal bruge en VVS’er til vandinstallationer i Haderslev eller til energieffektivisering i Aalborg, så kan 3byggetilbud hjælpe dig.

I og med, at 3byggetilbud har mange samarbejdspartnere hele landet over, så er der også garanti for, at du kan finde en dygtig VVS’er, der kan give dig et godt tilbud, og som du føler dig godt tilpas med at overlade opgaven til. Det betyder også, at du bestemt ikke skal tøve med at få oprettet opgaven hos 3byggetilbud.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk