El tjek Pris

El tjek Pris
Andreas Thomsen

Skrevet d. 25. juni 2019 af Andreas Thomsen

Går du med overvejelser om at sælge din bolig eller lejlighed, så kan du med fordel få foretaget en el tjek. I forbindelse med et El tjek får du samtidig en elinstallationsrapport, som er et krav, såfremt du ønsker at få lavet en ejerskifteforsikring i forbindelse med et salg. En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker skjulte skader i boligen, som er anført i elinstallationsrapporten eller tilstandsrapporten, og som køber ikke kendte til på overtagelsestidspunktet.

Et El tjek skal altid udføres af en godkendt og autoriseret elinstallatør. En elinstallatør foretager en grundig kontrol af alle synlige installationer i boligen for at se, om der skulle være eventuelle skader eller farlige fejl i din installationer.

De danske bolig eller lejlighedsejer får lavet et El tjek af 2 årsager. Dels for at forhindrer, at der er farlige installationer, som i fremtiden kan være skyld i brand. Den anden årsag danskerne får lavet et ej tjek er ofte i forbindelse med et hussalg, da man som nævnt er berettige til at ejerskifteforsikring, altid bør laves i forbindelse med en handel, da den dækker skjulte skader i boligen i op til 10 år og dette kan være en dyr fornøjelse, hvis man ikke har tegnet en ejerskifteforsikring, hvis der skulle opstå skader efter du har solgt din bolig.

Få 3 gratis tilbud på El tjek

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Regler omkring el tjek

Et El tjek har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom. En ejendom, som er omfattet af Huseftersynsordningen, når den skal anvendes til beboelse for enten køber eller sælgeren.

Hvis du er nået frem til, at du skal have foretaget en El tjek af den ene eller den anden årsag, så er der et par regler, som du bør kende til, inden du går ud og indhenter tilbud. Den elinstallationsrapport, som bliver udarbejdet i forbindelse med et El tjek er guldigt i 1 år efter udarbejdelsen.

Et El tjek er kun gyldig i 1 år for at beskytte køber mod forringelse eller lignede efter rapporten er udarbejdet. Det betyder, at hvis du får lavet en Eltjek d. 1 januar 2019, så skal du have lavet et nyt 1 Januar 2020 mv.

Et El tjek er som nævnt ikke noget, som er lovpligt at få udført. Det kan dog være påkrævet sammen med en tilstandsrapport, såfremt du ønsker at få tegnet en ejerskifteforsikring.

Foruden de grundlæggende regler, som er blevet omtalt ovenfor, så bør du også kende til selve karakterskalaen, som rapporten udarbejdes ud fra:

 • IB – Ingen bemærkninger – dine elinstallationer er i orden
 • K0 – Små praktiske eller kosmetiske mangler
 • K1 – Ulovlige forhold i installationerne, men ikke noget, som er farligt eller påvirker funktionaliteten
 • K2 – Ulovlige forhold i installationerne, som på sigt kan føre til fare for personerne i boligen, eller som på længere sigt kan føre til nedsættelse af funktionaliteten af installationen
 • K3 – Ulovlige forhold, som inden for kort tid kan risikere at føre til brand eller anden personskadelig fare for beboerne, eller som nu eller på kort sigt kan føre til nedsættelse af funktionaliteten af installationen
 • UN – Installationen bør undersøges nærmere

Hvis du stadig er i tvivl om de forskellige regler, så kan du altid forhøre dig hos en autoriseret elinstallatør og få vejledning af dem.

el tjek pris

Hvad kan et El tjek bruges til?

Når du får foretaget et El tjek, så bliver der udarbejdet en elinstallationsrapport. Hvis du tidligere har solgt eller købt en bolig, vil du højtsandsynligt have set en elinstallationsrapport i den forbindelse.

Som køber, kan du bruge en elinstallationsrapport til:

 • Du får et indblik ind dine synlige elinstallationer i boligen
 • Du får et indblik om eventuelle udgifter og det vil ofte stå i elinstallationsrapport, hvad det koster at få udbedret fejlene.
 • Du bliver gjort opmærksomhed på eventuelle fejl og mangler, som du ikke selv vil have opdaget

Som sælger kan du bruge en elinstallationsrapport til:

 • Du kan med en elinstallationsrapport tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med en handel, som er ensbetydende med, at du er dækket for usynlige fejl i fremtiden.
 • Du kan vurdere om det vil give mening foretage forbedringer i forhold til salgsprisen

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er lovpligt, men frivillige at få foretaget et El tjek, men det er sjælen at det kan svare sig at undlade at få lavet et El tjek i forbindelse med en handel.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Hvad koster et El tjek?

Der findes ikke en specifik pris for et El tjek. Det er forskellige fra kommune til kommune. Desuden findes der rigtig mange, som foretager el tjek og prisen varierer rigtig meget fra firma til firma. Det er derfor en god idé at indhente en række tilbud ellers kan det gå hen og blive en dyr fornøjelse.

En tredje ting, som har stor betydning for, hvad prisen for et El tjek bliver er boligens størrelse. Der er altså forskel på prisen om det er en lejlighed eller et hus, som du skal have foretaget et El Tjek.

Der er for et par år siden blevet sat et loft for prisen på et el tjek, som hovedsagligt afhænger af boligens størrelsen og hvornår den er blevet opført. Det er sikkerhedsstyrelsen, som har fastbeløbene. Du kan nedenfor læse hvad det i gennemsnit koster at få foretaget et el tjek ud fra opførslens år og boligen kvadratmeterstørrelse.

Opført før 2001

 • Opført før 2001 Under 100 m2 koster 1.952 kr. inkl. Moms
 • 100 – 199 m2 koster 2.577 kr. inkl. Moms
 • 200 – 299 m2 koster 3.327 kr. inkl. moms

Opført 2001 eller senere

 • Under 100 m2 koster 1.577 kr. inkl. Moms
 • 100 – 199 m2 koster 2.077 kr. inkl. Moms
 • 199 – 299 m2 koster 2.702 kr. inkl. Moms

Hvis din bolig er større end 300 m2, så aftales prisen separat med det El firma som du har valgt.

Kan el tjek udføres på alle boliger?

Du kan nedenfor læse hvilke boliger, som der kan foretages et El tjek ved:

 • Ejendomme på bebygget grund, som i matriklen er anført som en del af et matrikelnummer eller med et eller flere sammenhørende matrikelnumre
 • Bygninger på lejet grund eller søterritoriet
 • Ideelle anparter af en ejendom
 • Sommerhuse
 • Ejerlejligheder med tilhørende fællesareal
 • Nedlagte landbrug
 • Køb af landbrugsejendomme, der er betinget af, at landbrugspligten ophæves i forbindelse med salget

El-tjek ved hussalg

I forbindelse med at du skal sælge dit hus, så det er vigtigt at få lavet et El tjek. Når der bliver lavet et ej tjek, så kommer der en elinstallationsrapport ud af det. Rapporten bruges som en del af huseftersynsordningen sammen med tilstandsrapporten, så du kan tegne en ejerskifteforsikring. Du sikrer dig på den måde, at du er forsikret mod eventuelle skjulte skader eller fejl op til 10 års efter overtagelse datoen.

Processen ved et el-tjek foregår således, at der kommer en autoriseret elinstallatør ud til dig, som gennemgår din bolig for alle husets synlige installationer. Her skal gennemgå følgende:

·     At de elektriske lader er korrekt valgt mht. strømværdierne

·     At evt. Beskyttelsesudstyr er korrekt valgt og indstillet

·     At der forefindes dokumentation over installationen, hvor det er krævet

·     At identifikation på ledninger, klemme mv. er korrekt

·     At der er nem tilgængelighed af hensyn til betjening af tavler os

·     Når El tjekket er foretaget, udarbejder elinstallatøren en elinstallationsrapport, som du kan bruge til at tegne en ejerskifteforsikring med. 

Elinstallationsrapporten kan du bruge til, at du kan kigge på eventuelle skader og fejl og skabe forbedringer af din installationer. Det kan i sidste ende være med til at øge salgsværdien på huset i forbindelse med et hussalg.

El-tjek af andelsbolig

Et El tjek er ikke noget lovkrav at få foretaget, men derimod frivilligt. Hvis du står i den situation at du skal sælge din andelsbolig, så er det i de færreste tilfælde ikke frivilligt, men derimod et krav fra andelsboligsforeningen, at du får foretaget et ej tjek. Som nævnt ved hussalg, så kan du med en elinstallationsrapport tegne en ejerskifteforsikring, så du kan fraskrive dig ansvaret for eventuelle skader og fejl i op til 10 år fra overtagelse datoen.

Et El tjek ved andelsbolig foregår på samme måde som ved et El tjek ved et hussalg. Rul op på siden og læs hele processen, hvis du ikke allerede har gjort det. Som nævnt tidligere, så kan du benytte dig af 3byggetilbud til at indhente tilbud på et El-tjek af din andelsbolig.

El-tjek af lejlighed

Ligesom ved huse og andelsbolig, så kan du også få foretaget en El-tjek, hvis du har en ejerlejlighed. Det Foregår på præcis samme måde, som på de to andre typer boliger. Det er ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at få foretaget et El tjek, så du kan tegne en ejerskifteforsikring og fraskrive dig ansvaret for eventuelle skader og fejl i op til 10 år fra overtagelse datoen.

El tjek af landbrug

I forhold til huse, andelsboliger og lejligheder, så er et El tjek en smule anderledes ved et landbrug. Et landbrug af ikke omfattet af el-eftersynsordningen. I forbindelse med et salg af et landbrug eller forsikringstekniske gennemgang, vil det være en fordelagtig ide at få foretaget et El tjek. De er der flere gode grunde til. En af årsagerne til det er en god grund er, at mange forsikringsselskaber kræver et der bliver foretaget et el-teknisk gennemgang.

Der er flere årsager til, at det er en god ide at få foretaget et El tjek af et landbrug. Du vil som ejer oftest kunne være penge på forsikringspolicen, hvis du kan fremvise en el teknisk gennemgang af bygningerne og deres elinstallationer. Det er altid en god ide at få foretaget et El tjek, som du kan fremvise i forbindelse med et eventuelt salg.

Prisen på et El tjek af et landbrug varierer meget. Der er flere faktorer som spiller ind, men det der afgør prisen, er størrelsen og antallet af bygninger, som der skal gennemgås. Derfor aftales prisen for et El tjek ved et landbrug også altid, da det kan variere meget.

El tjek

Hvem må udføre et El tjek?

Det er tidligere blevet nævnt på siden. Det er kun autoriserede installatører eller ansatte som er tilmeldt ordningen for el eftersyn, som må foretaget et el-tjek. Ordningen bliver administreret af sikkerhedsstyrelsen som myndighed. Det er desuden også dig, som står for kontrollen af ordningen. 

Indhent altid flere tilbud

I forbindelse med, at du skal indhente tilbud på et El tjek på din bolig, så anbefaler vi dig, at du bruger tjenesten 3byggetilbud, da det er nemt og tager ikke mere end 2 minutter. Det kan være meget tidskrævende og gøre det på den traditionelle måde, at med at sende mails og ringe frem og tilbage til forskellige firmaer.

Det gode ved 3bygge tilbud er, at de har eksisteret siden år 2000 og har den største tjeneste indenfor fornyelsen af boliger og har hjulpet danskerne med mere end 200.000 opgaver. De har en succesrate på 98%. Du er dermed garanteret at få et stykke arbejde udført til en fornuftig pris, når du bruger 3byggetilbud.

3byggetilbud har en personlig vejledningslinje, som altid står til rådighed, så du kan få rådgivning. Det er desuden også din sikkerhed for en professionel håndtering af din opgave. Du får ligeledes en entre prisgaranti på din opgave igennem 3byggetilbud. Du er altid garanteret op til 35.000, hvis der skulle opstå en fejl eller være mangler ved det arbejde, som du får fuldført.

Læs processen nedenfor og indsend allerede din opgave i dag.

 1. Klik på linket
 2. Udfyld opgavebeskrivelsen
 3. Serviceafdelingen sender din opgave i udbud
 4. Du modtager 3 gratis og uforpligtende tilbud fra tre forskellige firmaer indenfor 1-3 hverdage
 5. Du kan frit vælge mellem tilbuddene og du er ikke forpligtet til at tage en af dem.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Hvorfor bruger en tilbudstjeneste?

Der er flere gode grunde til at benytte sig af en tilbudstjeneste, når man skal indhente en række tilbud. 1. Det kan være utrolig tidskrævende, men det slipper du for med en tilbudstjeneste. 2. Du er altid garanteret en fordelagtig pris, når du bruger en tilbudstjeneste. 3. Du er garanteret et stykke professionelt stykke arbejder og en tilbudstjeneste tilbyder altid en garanti i form af fejl eller mangler ved det arbejde, som du får udført.

Du kan nedenfor læse mere omkring de 3 gode grunde til, hvorfor du altid skal vælge en tilbudstjeneste, når du skal indhente tilbud:

1. Spar tid

Når du benytter dig af en tilbudstjeneste, så spare du utrolig meget tid. Det tager typisk kun et par minutter at udfylde formularen og så modtager du en række tilbud indenfor et par hverdage. Det er utroligt nemt modsat den traditionelle måde, hvor du mailer og ringer til flere forskellige håndværker for at indhente tilbud.

2. Få en bedre pris

Det gode ved at benytte en tilbudstjeneste i forhold til prisen på din opgave er, at håndværkerne er i direkte budkrig med 2 andre håndværker. De er derfor bevidste om, at de skal give den bedst mulige pris for at sikre sig, at deres pris er bedre end 2 to andre udbyder for at få din opgave.

I forbindelse med en opgave, så ønsker man naturligvis, at sikrer sig den bedst mulige pris, uden at gå på kompromis med kvalitet. Det kan du gøre igennem 3byggetilbud, så er du netop sikret på at få en god pris, uden at der bliver gået på kompromis med kvaliteten af arbejde. Det er vigtigt, at det ikke kun er prisen, som afgørende for dit valg. Læs altid dine tilbud grundigt igennem

3. Professionelle håndværkere

Når du anvender 3byggetilbud så er du sikrer på, at det er en håndværker, som løser din opgave uden at gå på kompromis med kvaliteten af deres arbejde. Alle håndværkere skal screenes grundigt får de får adgang til 3byggetilbud. Det betyder at du ikke behøver at skulle skille fårene fra bukkene, for at undgå et sløset stykke arbejde.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk