Faskine pris

Faskine / regnvand
Andreas Thomsen

Skrevet d. 11. februar 2020 af Andreas Thomsen

Regn er en stor del af det danske vejr. De kraftigste regnskyl kan lægge et massivt pres på kloaksystemet. Det er et problem, der kan løses med en faskine, da den kan mindske presset på kloaksystemet. Det gør den ved at aflede noget af regnvandet. I dag er det faktisk et lovkrav i mange kommuner at have en faskine.

At få etableret en faskine er en relativt kompliceret affære, da det er nødvendigt at tage højde for lovkrav og regler. Endvidere kan det også være vanskeligt at gennemskue, hvorvidt en pris for etablering af faskine er god eller ej. Som følge af opgavens omfang bør den udliciteres til en professionel.

Få 3 gratis tilbud på en faskine

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Hvad er en faskine?

En faskine kan bedst betragtes som en form for vanddepot. Det kan enten være bygget af plastik eller med små sten. Begge løsninger er gode til at aflede vandet. Årsagen til, at det er vigtigt er, at du ikke blot kan lede regnvandet ud i haven. Hvis du gør dette via et regnvandsafløb, kan vandet ikke sive langsomt ned i jorden.

Det kan du derimod sikre, hvis du benytter en faskine. Det er en klar fordel, da du undgår at din have bliver oversvømmet. I selve faskinen er der enten småsten, perforerede plastikrør e.l. Det er en god idé at etablere en faskine, hvis:

 • du oplever vandskader forårsaget af underdimensionerede kloakrør, der ikke kan lede vandet hurtigt nok væk. Det kan fx være store mængder regnvand fra et skybrud.
 • du bor i et område, hvor det er relativt dyrt at koble tagrenden til kloaksystemet. Dette kan der være flere årsager til, men ofte er det fordi, at afstanden fra sandfangsbrønd til kloaksystemet er for lang.
 • grundvandsspejlet ikke ligger højt nok.

Pris: Hvad koster etablering af faskine?

Ifølge brancheforeningen Danske Kloakmestre lød en gennemsnitlig faskine pris på ca. 16.000 kr. i 2011. I dag vurderes prisen dog til at være en kende højere. Heldigvis er der rigtig mange kommuner, der tilbyder, at du kan få refunderet dine udgifter til faskinen. Det skyldes, at den afhjælper overbelastning af kloaksystemet.

I nogle kommuner har du tilmed mulighed for at tjene penge ved at etablere en faskine. Årsagen til dette er, at kommunerne betaler dig flere penge, end det reelt koster at få etableret en faskine. Det er dog også muligt at købe færdigproducerede faskiner hos en VVS-forhandler eller på nettet.

Vælger du at købe og anlægge din faskine på egen hånd, kan projektets samlede pris hurtigt løbe op. Du skal ofte bruge en del mindre faskiner, før din samlede faskine lever op til de gældende lovkrav. Der er nemlig en række krav til størrelsen på faskinen i forhold til den mængde vand, den skal aflede.

Ønsker du at lade et professionelt firma varetage etablering, undgår du besværet ved at skulle grave ud til både faskine, sandfang og afløbsrør. Endvidere er du sikker på, at det hele er udført korrekt – alt fra placering af faskinen, hældningen på afløbsrørene og dybden af den nødvendige nedgravning.

Hvor skal en faskine placeres?

Du har relativt frit råderum over, hvor du ønsker at placere din faskine. Der er dog en række krav, alle skal leve op til i denne sammenhæng:

 • Den må udelukkende placeres på egen grund. Den må således ikke være til gene for naboer.
 • Den skal placeres på en sådan vis, at den ikke optager mere regnvand, end den er egnet til. Hvis du ved, at der opstår store mængder vand et sted i haven som følge af overfladevand fra en terrasse, så skal faskinen placeres eller dimensioneres herefter.
 • Du skal placere din faskine min. 25 meter fra drikkevandsboringer og vandløv samt søer og hav.
 • Skal placeres 2 – 5 meter fra beboelseshus med/uden kælder.
 • Skal placeres 2 – 5 meter fra hus uden beboelse, men med kælder.
 • Skal placeres 1 – 2 meter fra hus uden beboelse, men uden kælder.
 • Skal placeres 0,5 – 2 meter fra skel til en nabo

Faskine / regnvand

Hvor stor skal en faskine være?

Det er vigtigt, at din faskine har den rette størrelse. Hvis den ikke har det, er den ikke i stand til at lede den ønskede mængde vand væk. Er den ikke i stand til dette, er din faskine reelt set ubrugelig. Den rette størrelse på en faskine afhænger af tre forskellige ting:

 1. Størrelsen på dit tag er afgørende for, hvor meget vand, den skal kunne optage.
 2. Jordtypen på din grund har ligeledes betydning for, hvor stor den skal være.
 3. Det indvendige fyldmateriale i faskinen harer også af betydning for dens størrelse.

Derfor kræver det, at du har et godt kendskab til arealet på dit tag, jordtypen under din faskine (og dermed også jordens ledningsevne), samt fyldmateriale i faskinen, for at vurdere, hvor stor faskinen skal være. Først når du har kendskab til disse informationer, er det muligt at beregne den nødvendige størrelse på faskinen.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk