Anlægsgartner

Har din have brug for en kærlig hånd? Eller har du længe haft lyst til at fralægge dig alt ansvar forbundet med vedligehold af haven? I begge tilfælde kan du få hjælp fra en anlægsgartner, der ved alt om, hvordan man får det bedste ud af havens potentiale. Derfor kan du få lige den have, du drømmer om.

Der findes mange dygtige anlægsgartnere rundt om i landet. Disse aktører kan være behjælpelige, hvad enten du har brug for hjælp i et større eller mindre omfang. Derfor er det naturligvis en professionel anlægsgartner, der skal etableres et samarbejde med, uanset om der er tale om haveservice eller anlægning af have.

Få 3 gratis tilbud på anlægsarbejde

I samarbejde med 3byggetilbud kan du få hele 3 gratis og uforpligtende tilbud på anlægsarbejde. Alle tilbud afgives af professionelle firmaer.

Få 3 gratis tilbud på en anlægsgartner

✅ Indsend din opgave
✅ Opgaven behandles
✅ Du modtager tilbud
✅ Du vælger frit mellem de tre tilbud

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk
Anlægsgartner

Hvad koster det at hyre en anlægsgartner?

En anlægsgartner besidder mange kompetencer, og kan derfor udføre mange forskellige opgaver. Som følge heraf, er der også en vis forskel på prisniveauet, alt afhængigt af typen af opgave, der skal udføres. Desuden er der også en række øvrige forhold, der har indflydelse på prisniveauet. Det gælder blandt andet følgende:

  • Hvor stor er opgavens omfang?
  • Hvor mange timers arbejde kræver det?
  • Skal der bruges større maskiner til opgaven?

Alt dette er noget, der har direkte indflydelse på den endelige pris. Derfor er det også svært at give et konkret estimat på en anlægsgartner pris. Der er ganske enkelt for stor en forskel på karakteren af anlægsgartnerens opgaver.

Eksempelvis er der betydelig forskel på, om opgaven består af at plante træer i en privat have, eller om den består af anlæg af en stor fliseterrasse i et offentlig parkareal. Derfor beregnes prisen ikke blot med afsæt i timeforbruget, men også opgavens karakter og omfang inddrages i den endelige beregning.

Timepris for en anlægsgartner

Det er forventeligt, at timeprisen varierer hos landets anlægsgartnere. Dette er tilfældet inden for samtlige håndværksfag. Til trods for dette, er der mange, der gerne vil have et groft estimat på, hvad de skal forvente at betale i timen for en anlægsgartner.

Timeprisen varierer – som udgangspunkt – fra omtrent 350 kr. til 500 kr. Her skal der tages højde for opgavens omfang og type, de maskiner, der skal bruges til opgaven, men også det generelle prisniveau hos hvert firma. Der er nemlig betydelig forskel på prisniveauet hos landets mange anlægsgartnerfirmaer.

Priserne er desuden geografisk afhængige. Fx skal du forvente en højere pris, hvis du skal have udført arbejde i Nordsjælland eller en storby som Aalborg, frem for hvis samme opgave skal løses i Viborg eller Randers. Du får – som udgangspunkt – en bedre pris, hvis du er bosiddende i en mindre by.

Vær opmærksom på, at førnævnte priser udelukkende er et estimat. Hvis du vil have en 100 % nøjagtig pris, kræver det, at du indhenter et konkret tilbud fra et eller flere anlægsgartnerfirmaer. Det bør også nævnes, at der er forskel på prisen, alt afhængig af, om opgaven udføres af en faglært eller en ufaglært anlægsgartner.

Få en bedre pris ved at indhente flere tilbud

Uanset omfanget af den opgave, som du søger løst af en anlægsgartner, er det en god idé at indhente flere tilbud. Det anbefales, at du minimum indhenter tre forskellige tilbud. Det giver dig nemlig et godt grundlag at sammenligne ud fra, hvorfor du har bedre forudsætninger for at vælge et fortrinligt tilbud.

Det er nemlig en god løsning, hvis du gerne vil sikre, at du finder frem til en god pris, så du ikke behøver at betale mere end højst nødvendigt. Du bør dog holde dig til tre tilbud, da flere blot vil forvirre mere, end det gavner. At sammenligne fx fem eller syv tilbud, kan nemlig være lidt af en opgave.

Få tre gratis tilbud fra lokale anlægsgartnere

At indhente tre forskellige tilbud fra anlægsgartnerfirmaer kan virke som en både besværlig og tidskrævende opgave. Det behøver det dog nødvendigvis ikke at være. I samarbejde med 3byggetilbud.dk kan vi tilbyde, at du kan indhente tre gratis og uforpligtende tilbud på få minutter.

3byggetilbud er en tilbudstjeneste, der gør det muligt at indhente tilbud på et væld af håndværksrelaterede opgaver. Derfor kan du selvfølgelig også indhente tilbud på netop din opgave. Årsagerne til at benytte denne tjeneste er mange. Det inkluderer blandt andet nedenstående:

  • Det er både gratis og uforpligtende
  • Du kan indhente tre tilbud på få minutter
  • Du kan spare rigtig mange penge

Desuden er du omfattet af deres entreprisegaranti, hvis du accepterer et tilbud, der er modtaget via denne tilbudstjeneste. Med deres entreprisegaranti er du sikret for op til 35.000 kr., såfremt der skulle opstå fejl eller mangler af håndværksmæssig karakter.

Det er selvfølgelig en garanti, der dækker landet over, hvorfor du er dækket, hvad enten du er bosiddende i en mindre landsby på Fyn eller i det centrale København.

Få 3 gratis tilbud på en anlægsgartner

✅ Indsend din opgave
✅ Opgaven behandles
✅ Du modtager tilbud
✅ Du vælger frit mellem de tre tilbud

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk
Anlægsgartner

Hvad er en anlægsgartner?

En anlægsgartner anlægger, arrangerer og servicerer haver, parker og grønne områder. Det er dog ikke en beskyttet titel, hvorfor enhver kan kalde sig anlægsgartner, såfremt dette ønskes. Det kræver derfor ikke en specifik uddannelse, til trods for, at der findes en reel anlægsgartneruddannelse.

Det er dog en fordel at hyre en uddannet, faglært anlægsgartner. Vedkommende har et stort kendskab til alt, der har med jord, næring og planter samt maskiner, sten og fliser at gøre. Dertil har vedkommende også de rette kompetencer, der er påkrævet, for at sikre korrekt opmåling og beregning af terræn.

En stor del af de danske anlægsgartnerfirmaer er en del af Danske Anlægsgartnere. Det er en organisation, der dækker over anlægsgartnerfirmaer i hele landet – lige fra Silkeborg til Lolland. Organisationen stiller alle kunder en garantiordning og et klagenævn som sikkerhed, ved brug af en af de tilmeldte firmaer.

Hvilke opgaver varetager en anlægsgartner?

Ny græsplæne pris

Lægning af fliser pris

Hvilke opgaver kan en anlægsgartner varetage? Det er et spørgsmål, der er svært at svare på. Da det er en håndværker, der har specialiseret sig i at anlægge alt inden for gartneri og grønne områder, er det selvfølgelig også inden for dette område, at vedkommendes arbejdsopgaver befinder sig.

Hvad det betyder er, at enhver anlægsgartner kan varetage et væld af forskellige opgaver. Dette inkluderer selvfølgelig opgaver for både private og erhvervskunder samt offentlige institutioner. Arbejdsopgaverne er alle inden for anlæg, pleje og design, hvilket dog dækker over en lang række opgavetyper.

  • Anlæg
  • Pleje
  • Design og rådgivning
  • Havearbejde generelt

Anlæg

Anlægsopgaver kan omfatte enhver form for grønt anlæg. Det kan være mindre opgaver i private haver, men naturligvis også større opgaver ved boligkomplekser, større virksomheder eller grønne arealer i parker m.m. Dette bevidner om, at en anlægsgartner har kompetencerne til at varetage mange forskelligartede opgaver.

Anlægsarbejdet er naturligvis bestående af at opbygge et konkret område – typisk med afsæt i en skitse og nøje beregninger. Arealet opbygges med fokus på både belægninger og vandafledning, ligesom det typisk er en opgave, der involverer at plante og opsætte inventar på det pågældende areal.

Ydermere beskæftiger en anlægsgartner sig også med at lægge sten og fliser til terrasser. Herunder hører det sig også, at vedkommende kan varetage opgaver med opførsel af trapper eller støttemure. Desuden kan en anlægsgartner også hyre til at udforme et terræn med græsplæner samt beplantning af buske, træer m.m.

Pleje

Det er dog ikke kun i forbindelse med anlæggelse, at en anlægsgartner kan være behjælpelig. Det er ligeledes gældende i forhold til plejning af det anlagte eller etablerede. Det er selvfølgelig også et område, der dækker over et bredt spektrum af forskellige arbejdsopgaver.

Det er blandt andet noget, der omfatter beskæring af træer og buske, nedklipning af hække, græsslåning mv. En anlægsgartner har den rette viden om, hvordan hver type plante, busk og træ skal beskæres, så de tager sig bedst muligt ud, men ligeledes så de får de bedste forudsætninger for at gro.

Design og rådgivning

En anlægsgartner kan yderligere være behjælpelig i forbindelse med flere opgaver i relation til både design og rådgivning. Dette gør sig dog hovedsageligt gældende ved private haver. I større skala er det nødvendigt at alliere sig med en havearkitekt – fx ved planlægning og tegning af et større parkareal.

Du kan dog roligt lade en anlægsgartner udarbejde en tegning over haven med tilhørende beregninger. Han eller hun kan derfor hjælpe dig med at lave en plan for, hvordan udearealerne på din grund udnyttes på bedst mulig vis. Desuden også om, hvordan beplantninger bedst placeres i haven ift. bl.a. sol og skygge.

Udnyt anlægsgartnerens erfaring til dit haveprojekt

Til trods for, at du tænker, at du har en god idé til, hvordan dit haveprojekt, skal udformes, vil du kunne tage det til næste niveau, hvis du allierer dig med en anlægsgartner. Du kan tage vedkommende med på råd, eller du kan overlade hele processen til ham eller hende. Begge dele er gode beslutninger.

En anlægsgartner har stor erfaring med udformning af diverse udendørsarealer. Det dækker over alt fra haver til terrasser og indkørsler. Derfor har de et indgående kendskab til det, som vil kunne tilføre nye idéer til dine egne visioner. Det kan fx vise sig at være aktuelt ved brug af nye materialer e.l.

Ved at have en anlægsgartner med på råd, undgår du også at træffe forkerte beslutninger, der med tiden vil resultere i, at du bliver ked af dit valg. Det kan være, at den bliver for besværlig at holde, eller at dine volde ikke kan tåle det danske vejr. Sådanne overvejelser gør en anlægsgartner sig nemlig.

Mange vælger også blot at overlade hele udformningen af haven til en specialist. Dette bør alle overveje at gøre, da det tit er det, der kommer de bedste løsninger ud af. Der er nemlig stor forskel på, om du designer din have, som du tror, det er bedst, eller om du overlader det til en specialist med mange års erfaring.

Lad en anlægsgartner stå for vedligeholdelsen af dine udendørsarealer

Har du en stor have? Eller mange udendørsarealer at holde styr på? Eller kniber det blot med tiden? Uanset årsagen, er det muligt at overlade arbejdet til en anlægsgartner. Faktisk er det muligt at lave en serviceaftale med de fleste firmaer eller selvstændige anlægsgartnere.

Med en sådan aftale, vil den valgte aktør komme forbi med jævne mellemrum. Han eller hun vil sørge for alt lige fra græsklipning over lugning af ukrudt til beskæring af buskads, træer mv. Det garanterer selvfølgelig, at din have altid vil sige fra sin pæneste side – og endda helt uden, at du selv skal gøre noget for det.

Hvis ikke du ønsker at have en gartner rendende flere gange om måneden, kan du blot lave en fast aftale om fx årlig beskæring af træer og buske mv. Det kan være, at du blot udlicitere de opgaver, som du ikke selv er i stand til at klare, og selv stå for almindeligt vedligehold af haven – denne løsning er der mange, der vælger.

Hvordan vælger jeg den rette anlægsgartner?

Der kan være mange årsager til, at du ønsker at hyre en anlægsgartner. Det kan være i tilfælde af, at du har brug for hjælp til at anlægge en havesti, men også hvis du kunne tænke dig en mere vedligeholdelsesfri have. Det kan også være, at du skal hyre en anlægsgartner til at anlægge grønne arealer ved et kontordomicil.

I enhver af de sammenhænge, der er angivet herover, kan en anlægsgartner være til stor hjælp. Men hvordan kan du sikre, at du vælger den rette aktør til at varetage din opgave? Der er flere faktorer, der er vigtige, men især prisen er dog afgørende. Det er derfor, du skal indhente min. tre tilbud, som du kan sammenligne.

Det er dog også en god idé at vælge en lokal aktør. Det er en fordel for såvel dig som din pengepung, da han eller hun ikke har langt ud til din bopæl. Det vil medføre, at du sparer på udgifter til kørsel. Det er sjældent, at det ikke er et krav, at du betaler for, at din gartner kører ud til dig – det er vigtigt at tage højde for dette.

Det er dog ikke et valg, der kun er godt for dig. Det er også et valg, der er godt for den by, du bor i. Du støtter nemlig et lokalt firma, og derfor bidrager du faktisk til at betale løn og sikre arbejde til folk i lokalområdet. Derfor er der faktisk mere end én god grund til at finde en lokal aktør, der kan tage sig af din opgave.

Få 3 gratis tilbud på en anlægsgartner

✅ Indsend din opgave
✅ Opgaven behandles
✅ Du modtager tilbud
✅ Du vælger frit mellem de tre tilbud

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk
Anlægsgartner