Tilstandsrapport Århus

Skal du have udarbejdet en billig og gennemgået tilstandsrapport? Måske er du ikke 100% sikker på, hvad en tilstandsrapport egentlig er, eller hvorfor du bør bruge x-antal tusinde kroner på at få den udarbejdet?

Det korte svar er, at tilstandsrapporten øger tilliden mellem dig som sælger og en potentiel køber. Samtidig gør tilstandsrapporten dig opmærksom på ting, du bør ordne, inden du udbyder din bolig til salg. Tilstandsrapport udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig. Den er obligatorisk, hvis du ønsker at ejerskifteforsikre som sælger.

Spørgsmålet er bare, hvordan du finder det bedst mulige tilbud på en tilstandsrapport til den billigste pris?

Få 3 gratis tilbud på en tilstandsrapport

I samarbejde med 3byggetilbud kan du få hele 3 gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport i Aarhus. Alle tilbud afgives af professionelle firmaer.
Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Få uforpligtende tilbud på tilstandsrapport i Århus

Alt efter konkurrencesituationen, så kan der være store prisforskelle mellem de forskellige bygningssagkyndige i Århus. Derfor er det en god idé at sammenligne flere tilbud og priser på en tilstandsrapport. I stedet for at bruge mange timer på at gøre det selv på manuel vis, kan du bruge en tilbudstjeneste. Her får du gratis og uforpligtende 3 tilbud på din tilstandsrapport.

Det bliver ikke nemmere. Husk, der er tale om uforpligtende tilbud. Det betyder, at du kan takke nej til alle tre tilbud. Du kan endda herefter bede om tre nye uforpligtende tilbud.

Er tilstandsrapporten lovpligtig?

Det korte svar er nej. Det er ikke lovpligtigt at få udarbejdet en tilstandsrapport ved bolighandel. Det er dog sjældent, at det ikke bliver gjort. Tilstandsrapporten styrker tilliden omkring handlen, da den giver køber et indblik i husets stand. Hvis ikke den udarbejdes, kan køber hurtigt miste tilliden til handlen. Køber vil stille spørgsmål ved, hvilke fejl og mangler, du som sælger, ikke vil have, der kommer frem i lyset.

Imens tilstandsrapporten ikke er lovpligtig, er det derimod obligatorisk at fremlægge en tilstandsrapport, der er udarbejdet af en bygningssagkyndig, hvis du ønsker at ejerskifteforsikre som sælger. Det er derfor en rigtig god idé at få tilstandsrapporten udarbejdet.

Hvad er en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten bliver udarbejdet ved en hushandel. Det gælder uanset om handlen er af hus, ejerlejlighed, sommerhus, landejendom eller en helt anden type bolig. Den udføres af en bygningssagkyndig, som dokumenterer fejl og mangler ved bygningen. Samtidig indeholder tilstandsrapporten oplysninger om bygningens tilstand, så køber kan danne sig et billede af bygningens fysiske stand.

Den helt indlysende grund til at få udarbejdet en tilstandsrapport er, at du som sælger står med ansvaret for fejl og mangler i 10 år efter salget. Den eneste måde at undgå dette er ved at få udarbejdet en tilstandsrapport OG en elinstallationsrapport af en beskikket bygningssagkyndig. Som førnævnt, er det et krav at fremlægge disse, hvis du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring.

For at dette er gældende, så skal de to rapporter være udarbejdet, inden en potentiel køber aflægger et købstilbud på boligen.

Tilstandsrapporten gennemgår følgende række af bygningsdele: sokler og fundamenter, kælder, krybekældre og terrændæk, ydervægge og indervægge, vinduer og døre, lofter, etageadskillelser, gulvkonstruktion, gulve, indvendige trapper, tagkonstruktion, bad og toilet, bryggers.

Har du i øvrigt hørt om alle K’erne i tilstandsrapporten? Her har du en liste over, hvad de betyder.

  • IB – Ingen bemærkninger
  • K0 – kosmetiske skader
  • K1 – mindre alvorlige skader, som ikke har indflydelse på bygningsdelens funktion
  • K2 – alvorlige skader: bygningsdelens funktion vil svigte
  • K3 – kritiske skader: bygningsdelens funktion vil svigte og det kan medføre skader på andre bygningsdele
  • UN – undersøges nærmere: Den bygningssagkyndige overskuer ikke konsekvenserne af en fejl eller mangel

Typiske skader i en tilstandsrapport kan være fugtskader eller råd i træværk. K3 er de mest alvorlige skader. Det fortæller dog ikke noget om prisen for at få udbedret skaden. Den alvorlige K3 skade kan koste det samme at få repareret som en K1- eller K2-skade.

Hvad koster en tilstandsrapport?

Prisen på tilstandsrapporten afhænger af størrelsen på huset og om, det er opført før eller efter 1940. Ministeriet for by, bolig og landdistrikter fastsætter hvert år pr. 1. januar en maksimumpris for udarbejdelsen af tilstandsrapporter for de forskellige boligtyper.

Det kan være dyrere i enkelte dele af landet at få udarbejdet en tilstandsrapport. Derfor er det en god idé at indhente minimum 3 tilbud på en tilstandsrapport. Du kommer ikke til at betale for meget for at få arbejdet udført.

At sælge bolig er en situation, du ikke står i hver dag. For mange er det en situation, som kun sker et par gange i livet. Derfor kan det være svært at overskue, hvilke tilbud på udarbejdelse af tilstandsrapport, der er de bedste. Det kan godt være en udbyder er dyr og en anden billig. Men hvad tilbyder den dyre løsning, som den billige ikke gør? Ved at indhente tre tilbud på udarbejdelse af en tilstandsrapport får du en bedre vished end, hvis du selv havde indhentet tre tilbud. Du får henvendelser fra byggesagkyndige, så du kan være sikker på, at den leverede tilstandsrapport er gennemarbejdet.

Hvor længe er tilstandsrapporten gyldig?

Tilstandsrapporten bør ikke være mere end et halvt år gammel. Herefter betragtes den som ugyldig. Derfor kan du som sælger risikere, at du skal forny tilstandsrapporten flere gange, hvis din bolig er længe om at blive solgt.

Et tip er at bruge den samme byggesagkyndige, som du bruger til udarbejdelsen af den originale tilstandsrapport. Det er oftest billigere.

Hvordan påvirker tilstandsrapporten din boligværdi?

Tilstandsrapporten giver ikke kun tillid til bolighandlen. Den har ofte også en stor indflydelse på vurderingen af boligens pris. En tilstandsrapport med mange K3’ere og UN’ere vil trække boligen værdi ned. Modsat vil en tilstandsrapport med mange IB’ere trække boligens værdi op.

Du bør se tilstandsrapporten som en investering. Rapporten giver dig mulighed for at udbedre skader og mangler i din bolig. Hermed kan du forøge boligens værdi, inden du udbyder den til salg.