Der kan være flere årsager til, at du har brug for assistance til bortkørsel af jord. Det kan være i forbindelse med nybyggeri, hvor du har gravet ud til fundamentet. Det kan også skyldes, at en del af din grunds jord er forurenet, hvorfor du ønsker den bortskaffet.

Hvis du skal flytte mere end én m3 jord, har du pligt til at anmelde det til kommunen. I denne sammenhæng får du anvist, hvad du skal gøre med jorden. De forskellige kommuner har et anmelderskema, du skal udfylde, inden arbejdet med bortskaffelse af jord påbegyndes.

Såfremt du skal flytte mindre end en m3 jord, og det ikke er forureneret, må du gerne selv bortskaffe det. Du har derfor ikke altid behov for professionel jordkørsel.

Få 3 gratis tilbud på bortkørsel af jord

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Pris: Hvad koster bortkørsel af jord?

Bortkørsel af jord er ikke videre dyrt, om end det afhænger af mængden, der skal bortskaffes. En forventet pris lyder på 130 – 180 kr. pr. ton ved bortskaffelse af let forurenet jord. Er der tale om stærkt forurenet er prisen betydeligt højere. Her varierer den mellem 800 og 1.000 kr. pr. ton.

Skal du have en større mængde jord gravet op og fjernet, er det værd at overveje at udlicitere opgaven til et entreprenørfirma. Det gør det betydeligt nemmere at bortskaffe jorden, da du ikke selv skal forestå det reelle arbejde. Det er selvsagt også den dyre løsning, hvilket du skal være opmærksom på.

Til trods for, at du selv står for det, er det dog ikke gratis. Er der tale om en større mængde jord, undgår du ikke at leje maskiner til at grave jorden op. Dertil skal der bruges en lastbil e.l. til afhentning af jord ved din grund. Derfor løber de totale omkostninger også op.

Før du hyrer et entreprenørfirma, er det vigtigt at forhøre dig om, hvordan de har i sinde at undgå traktose. Traktose opstår, hvis jorden presses tilstrækkeligt sammen af de store maskiner, så vandet ikke længere vil kunne trænge igennem den.

Forurenet jord er dyrere at bortskaffe

Hvis du har forurenet jord på din grund, er det ikke helt så nemt at bortskaffe, hvis du har et ønske om at stå for det selv. Det er nemlig et krav, at jorden opbevares i en lukket container. Denne pågældende container skal tilmed leve op til en række restriktive krav på området.

Det er et krav, så det undgås, at der sker et tab af forurenet jord under transport. Er det forurenet jord, der skal bortskaffes fra din grund, er det en særligt stor fordel for dig at bruge et entreprenørfirma. Det medfører, at det hele forløber, som det skal.

Det er dog dyrere at få flyttet forurenet jord, frem for jord, der ikke er forurenet. Er jorden forurenet koster det ca. 670 – 820 kr. mere pr. ton, når det skal bortskaffes. Dette indikerer vigtigheden af at få flere tilbud på din opgave, så du er garanteret en god pris.

Det er ofte en olietank, deponering af affald, sprøjtemidler og spildevand, der forårsager forurening af jord. Er du i tvivl om, hvorvidt din jord er forurenet, kan du tage en prøve og indsende den til et laboratorium.

Bortkørsel af jord

Må jeg selv stå for bortkørsel af jord?

Som udgangspunkt er der ikke noget, der forhindrer dig i selv at stå for bortkørsel af jord. Selvom du forestår arbejdet på egen hånd, skal det dog fortsat meldes til kommunen. Skal jorden flyttes på egen matrikel, er det ikke et krav, at du søger om tilladele først.

Hvis du skal flytte forurenet jord til et område, der ikke er forurenet, skal du altid have tilladelse – også selvom det er på din egen matrikel. Ønsker du at flytte forurenet jord fra din grund til et område, der er blevet anvist af kommunen, skal du sørge for at transporten foregår i en lukket beholder.

Hvor mange m3 jord kan der være på en lastbil?

En lastbil har kapacitet til omtrent 22 m3 jord. Hvis du overvejer at leje en lastbil til bortskaffelse af jord, skal du forvente, at de kan køre mellem 32 og 33 tons jord væk. Dette er svarende til de førnævnte 22 m3. Der er selvfølgelig intet, der forhindrer dig i at køre flere gange, såfremt volumen af jord til bortskaffelse er stor.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk