Kortkørsel af jord - Få en pris på bortkørsel her

Bortkørsel af jord kan være en større post i budgettet, så derfor er det godt at undersøge hvor du får det billigst, som hvad det typisk koster. Vi guider dig her hele vejen til at beregne prisen.

Bortkørsel af jord
Andreas Thomsen

Skrevet d. 11. marts 2022 af Andreas Thomsen

Få 3 uforpligtende tilbud på bortkørsel af dit jord

Bortkørsel af jord
Bestil 3 uforpligtende tilbud

Spar penge på bortkørsel af jord og undersøg grundigt

Der kan være flere årsager til, at du har brug for hjælp til bortkørsel af jord. Det kan være i forbindelse med nybyggeri, hvor du har gravet ud til fundamentet. Eller måske har du fået lavet brolægning på din grund, som kræver at jord skal graves op og fjernes bagefter. Det kan også skyldes, at en del af din grunds jord er forurenet og skal fjernes sikkert. Hvis du står med en stor mængde jord, kan det virke som en uoverskuelig opgave at få det fjernet. At fjerne jorden med håndkraft og en skovl er en tung og hård opgave, som tager tid og kræfter.

Beregn nemt hvad bortkørsel af Jeres jord skal koste:

Start her

Der er også forskellige regler og bestemmelser, som skal overholdes, når du har med overskydende jord at gøre. Hvis du skal flytte jord, gælder reglen, at du skal sikre, at jorden ikke kan forurene grundvand, mennesker og miljø. Derfor skal flytning af jord i følgende tilfælde anmeldes til kommunen:

  • Når du skal flytte forurenet jord
  • Når du skal flytte jord fra en kortlagt ejendom, eller en del af en kortlagt ejendom
  • Når du skal flytte jord fra et områdeklassificeret område, dvs. et område, som er kortlagt med forureningsstatus

Hvis du i forbindelse med nybyggeri eller andet større anlægsarbejde får mistanke om forurening, eller opdager tydelige tegn på forurening, skal kommunen have besked hurtigt. Ved risiko for forurening, kan kommunen kræve, at arbejdet holder pause, indtil det er blevet undersøgt, om jorden er forurenet. Det handler om miljøsikkerhed, men også at du som ejer af grunden ikke bliver udsat for skadelig forurening.

Hvis det drejer sig om almindelig jord, som ikke er forurenet, gælder der oftest disse bestemmelser:

Hvis du skal flytte mere end én m3 jord, har du pligt til at anmelde det til kommunen. I denne sammenhæng får du anvist, hvad du skal gøre med jorden. De forskellige kommuner har et anmelderskema, du skal udfylde, inden arbejdet med bortskaffelse af jord påbegyndes.

Såfremt du skal flytte mindre end en m3 jord, og det ikke er forurenet, må du gerne selv bortskaffe det. Du har derfor ikke altid behov for professionel jordkørsel.

Få 3 gratis tilbud på bortkørsel af jord

Beregn pris på bortkørsel af jord

Undgå at blive snydt og indhent tilbud fra 3 uvildige parter, så du har det bedste beslutningsgrundlag. Så får du den bedste pris på bortkørsel af dit overskydende jord.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk
Bortkørsel af jord pris

Bortkørsel af jord er ikke videre dyrt, om end det afhænger af mængden, der skal bortskaffes. En forventet pris lyder på 130 – 180 kr. pr. ton ved bortskaffelse af let forurenet jord. Er der tale om stærkt forurenet er prisen betydeligt højere. Her varierer prisen mellem 800 og 1.000 kr. pr. ton.

Skal du have en større mængde jord gravet op og fjernet, er det værd at overveje at udlicitere opgaven til et entreprenørfirma. Det gør det betydeligt nemmere at bortskaffe jorden, da du ikke selv skal forestå det reelle arbejde. Det er selvsagt også den dyre løsning, hvilket du skal være opmærksom på.

Til trods for, at du selv står for det, er det dog ikke gratis. Er der tale om en større mængde jord, undgår du ikke at leje maskiner til at grave jorden op. Dertil skal der bruges en lastbil eller lignende til afhentning af jord ved din grund. Derfor løber de totale omkostninger også op.

Før du hyrer et entreprenørfirma, er det vigtigt at forhøre dig om, hvordan de har i sinde at undgå traktose. Traktose opstår, hvis jorden presses tilstrækkeligt sammen af de store maskiner, så vandet ikke længere vil kunne trænge igennem den.

Forurenet jord er dyrere at bortskaffe

Hvis du har forurenet jord, gælder der en række regler, som skal sikre at jorden bortskaffes sikkert for mennesker og miljø. Forurenet jord klassificeres som affald, og skal bortskaffes ifølge reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Hvorfor er der regler om bortskaffelse af jord? Grunden er at forurenet jord skal fjernes sikkert, inden du f.eks. kan bygge på området. Forurenet jord skal også fjernes, så det ikke gør skade på mennesker, miljø. Drikkevandet kan blive forurenet af jorden, og det kan være skadeligt at opholde sig på jorden. Endvidere kan forurening trænge ind i bygninger, der står på den skadelige jord.

Du kan kontakte kommunen og få mere information om reglerne for bortskaffelse af forurenet jord.

Når forurenet jord skal flyttes væk fra en grund, skal du ansøge om tilladelse hos kommunen. På kommunens hjemmeside findes ansøgningsskemaer, som kan udfyldes og sendes elektronisk.

Hvornår skal flytning af jord anmeldes? Der vil ofte være en frist på ca. 4 uger, fra anmeldelsen sker, til kommunen godkender anmeldelsen, og du må grave jorden op og flytte den fra grunden.

Hvis du er igang med nybyggeri eller et større anlægsarbejde, og der sker større ændringer mht. flytningen af jorden, skal der laves en ny anmeldelse til kommunen, som du skal afvente svar på, inden du kan gå igang med flytningen.

Du kan få mere information om forurenede og muligt forurenede grunde på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvad er forurenet jord?

Ifølge Miljøstyrelsen kan jorden i mange byområder, typisk de ældre, være lettere forurenet. Den lettere forurenede jord skyldes ofte det der kaldes “diffus forurening”. Diffus forurening er ophobet i jorden gennem længere tids spredning eller sammenblanding af forurening fra forskellige kilder. Det kan f.eks. være bilers udstødning eller røg og støv fra industrien.

Du kan ikke umiddelbart se eller lugte, om jorden i din have er lettere forurenet. I byområder er jorden som udgangspunkt klassificeret som forurenet, pga. koncentrationen af biler og industri. Denne forurening er ikke skadelig, da mængden af forurening i jorden er minimal.

Er du i tvivl om din grund er lettere forurenet? Så kan du kontakte din kommune, og spørge om din grund ligger i et område, som betegnes som lettere forurenet.

Du kan også kontakte firmaer, som bortskaffer jord, og få lavet jordprøver, der undersøger mængden af forurening. Firmaet kan hjælpe med at undersøge følgende ting:

  • Tage jordprøver og laver analyser
  • Inden byggeri: lave jordanalyse til forklassificering af byggegrund og tilhørende byggeprojekt
  • Lave jordklassificering til håndtering og bortskaffelse af overskudsjord
  • Foretage orienterende miljøundersøgelser
  • Lave afgrænsende miljøundersøgelser
  • Hjælpe med indhentning af tilladelser, f.eks. ansøgning og anmeldelser af jordflytning til kommunen

Hvis du ønsker hjælp til bortskaffelse af jord, hjælp til at få taget jordprøver eller hvis du måske ikke har tid til at lave anmeldelser til kommunen, kan du få firmaet til at lave de nødvendige opgaver.

Du kan indhente tilbud på opgaven og få 3 forskellige tilbud fra kvalificerede fagfolk med solid erfaring i bortskaffelse af jord.

Få 3 uforpligtende tilbud på bortkørsel af dit jord

Bortkørsel af jord
Bestil 3 uforpligtende tilbud

Er din jord kraftigt forurenet?

Jorden i byområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet og er generelt uskadelig for mennesker, dyreliv og miljø. Men der findes også jord, som er mere end lettere forurenet og som bør bortskaffes sikkert.

Kraftigt forurenet jord lugter  – f.eks. af olie. Jorden kan også være misfarvet. I så fald er der tale om kraftig forurening fra en særlig kilde. Det kan f.eks. være forurening fra en nedgravet olietank. Kraftig forurening kan også ske ved spild af olie og andre skadelige stoffer. Forurening kan også sive ned fra gamle belægninger eller forårsages af industri, som tidligere har været på jorden.

Ved tilfælde af kraftig forurening skal kommunen straks kontaktes og forureningen skal kortlægges og analyseres.

Som grundejer har man pligt til at give kommunen besked om forureningen. Hos kommunen kan du få at vide, om der er tale om en kendt forurening, og hvordan du skal forholde dig.Ved kraftig forurening skal regionen som regel også være involveret i løsningen af problemet. Regionen er den myndighed i Danmark, der kortlægger forurenet jord.

Forurenet jord skal håndteres efter en række sikkerhedsforskrifter, og der skal bruges værnemidler, når man fjerner jorden. Det kan derfor anbefales at lade fagfolk om bortskaffelsen, så det foregår sikkert og med det rigtige udstyr.

Hvis du har forurenet jord på din grund, og du har et ønske om at stå for det selv, er det ikke helt så nemt at bortskaffe. Det er nemlig et krav, at jorden opbevares i en lukket container. Denne pågældende container skal tilmed leve op til en række restriktive krav på området.

Det er et krav, så det undgås, at der sker et tab af forurenet jord under transport. Er det forurenet jord, der skal bortskaffes fra din grund, er det en særligt stor fordel for dig at bruge et entreprenørfirma. Det medfører, at det hele forløber, som det skal.

Det er dog dyrere at få flyttet forurenet jord, frem for jord, der ikke er forurenet. Er jorden forurenet koster det ca. 670 – 820 kr. mere pr. ton, når det skal bortskaffes. Dette indikerer vigtigheden af at få flere tilbud på din opgave, så du er garanteret en god pris.

Det er ofte en olietank, deponering af affald, sprøjtemidler og spildevand, der forårsager forurening af jord. Er du i tvivl om, hvorvidt din jord er forurenet, kan du tage en prøve og indsende den til et laboratorium.

Hvordan sørger jeg for jorden er ren og sikker efter forurening?

Ifølge kommunens regler skal der etableres mindst 50 cm ren jord ovenpå grunden, efter at den forurenede jord er bortskaffet forsvarligt. Det kaldes “50 cm reglen” som findes i Jordforureningsloven § 72b. Reglen sikrer, at mennesker ikke udsættes for sundhedsskadelig kontakt med forurenet og lettere forurenet jord. Du kan få hjælp af f.eks. en vognmand, der bortskaffer jord, til at få lagt et nyt lag jord i 50 cms dybde. Der findes erfarne vognmænd i Jylland, på Sjælland og på Fyn, som kan tage sig af opgaven. Inden du lægger det nye lag, er det vigtigt at få dokumenteret over for kommunen, at jorden ikke er forurenet mere. Det kan undersøges ved at få lavet en jordprøve.

Må jeg selv stå for bortkørsel af jord?

Som udgangspunkt er der ikke noget, der forhindrer dig i selv at stå for bortkørsel af jord. Selvom du forestår arbejdet på egen hånd, skal det dog fortsat meldes til kommunen. Skal jorden flyttes på egen matrikel, er det ikke et krav, at du søger om tilladelse først.

Hvis du skal flytte forurenet jord til et område, der ikke er forurenet, skal du altid have tilladelse – også selvom det er på din egen matrikel. Ønsker du at flytte forurenet jord fra din grund til et område, der er blevet anvist af kommunen, skal du sørge for at transporten foregår i en lukket beholder.

Hvor mange m3 jord kan der være på en lastbil?

En lastbil har kapacitet til omtrent 22 m3 jord. Hvis du overvejer at leje en lastbil til bortskaffelse af jord, skal du forvente, at de kan køre mellem 32 og 33 tons jord væk. Dette er svarende til de førnævnte 22 m3. Der er selvfølgelig intet, der forhindrer dig i at køre flere gange, såfremt volumen af jord til bortskaffelse er stor.

Få 3 gratis tilbud på bortkørsel af jord

Beregn pris på bortkørsel af jord

Undgå at blive snydt og indhent tilbud fra 3 uvildige parter, så du har det bedste beslutningsgrundlag. Så får du den bedste pris på bortkørsel af dit overskydende jord.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk
Bortkørsel af jord pris