Utæt vandrør

Utæt vandrør
Andreas Thomsen

Skrevet d. 24. august 2021 af Andreas Thomsen

Få 3 uforpligtende tilbud på at få ordnet utæt vandrør

utæt-vandrør
Bestil 3 uforpligtende tilbud

De værste skader er dem, der er svære at se. Og endnu værre er det, hvis konsekvenserne breder sig og ikke er til at forudsige. Er du meget uheldig, kan begge dele gøre sig gældende med utætte vandrør. Følgerne kan både være en dyrere vandregning og omfattende fugtskader i bygningen. Arbejdet med at udbedre skaderne kan blive ganske omfattende. Heldigvis er der meget, du selv kan gøre for at minimere – eller forebygge problemerne. Langt hen af vejen er det endda helt lavpraktisk og hverdagsagtigt. Alene ved at være opmærksom på vandforbruget, giver du dig selv en meget bedre chance for at opdage det i tide. Det rindende vand i vores boliger er noget, vi sætter stor pris på. Derfor har vandrør været bygget til at kunne holde i mange år. Det betyder til gengæld, at vi med tiden støder på en del meget gamle og slidte installationer i ejendommene. Mange utætheder opstår i ældre metalrør, som oven i købet kan være svære at komme til. Har du vandrør i boligen, som giver anledning til bekymringer? Eller vil du vide, hvad du kan gøre, hvis uheldet er ude? Eller hvem, du skal ringe til, hvis du har et utæt vandrør? I så fald kan du med fordel læse videre her på siden. Vvs-oversigt.dk har masser af information om vandrørene – og alle de andre vandførende installationer, som vi drager nytte af i hverdagen. Er der utætheder i rørene, er der store chancer for, at du får brug for professionel assistance. Den autoriserede VVS’er er heldigvis aldrig langt væk. Og vi har gjort det nemt at finde en, der kan rykke ud i netop dit område.

Hvordan finder man et utæt vandrør?

I ældre bygninger kan vandrørene være svære at komme til. I nogle tilfælde har man endda muret dem inde for at skjule dem. I nybyggeri lægger man vægt på, at vandrørene – og navnlig samlingerne – skal være synlige og tilgængelige. Når du kigger dine vandrør efter for synlige utætheder, er det oplagt at begynde omkring installationerne og de samlinger, du kan se. Derfra kan du starte med at kigge langs væggene og ned mod gulvet. Hvis du ikke kan se, hvor det drypper fra et utæt vandrør, er der en række andre ting, du kan holde øje med.

Vandmåler og vandregning

Hvis du pludselig får en betragteligt større vandregning, kan det være et tegn på, at du ikke har kontrol over alt det vand, der løber gennem dine vandrør. Det kan være alarmsignalet, der starter din jagt på utætheden. Har du et utæt vandrør i et gulv, kan det være din bedste – og eneste chance for at opdage det. Vandmåleren bør du i udgangspunktet tjekke jævnligt. Eksempelvis en gang om måneden. Du kan også bruge den til at afklare, om du har et utæt vandrør. Sluk alt i huset, der bruger vand. Alle installationer. Hvis der stadig er udsving på vandmåleren, ved du, der er noget galt.

Pletter, afskalninger og træværk

De typiske fugtskader, vi kender, har tit et utæt vandrør som direkte årsag. Hold øje med fugtpletter og afskalninger af maling eller puds. Fugtophobninger og misfarvninger vil ofte kunne ses ved overgangene og i hjørnerne mellem vægge og loft og gulve. Et utæt vandrør i et gulv kan være særlig svært at finde, da vand som bekendt siver nedad. Har du fugtskadet træværk i huset, vil du som regel kunne se, at det ændrer form, forvrænges i dimensionerne – eller skubber til de emner og materialer, det støder op til. Selv små skævheder kan medvirke til at afsløre et utæt vandrør.

Få 3 gratis tilbud på at få ordnet dit utætte vandrør

Beregn pris på at få ordnet utæt vandrør

Undgå at blive snydt og indhent tilbud fra 3 uvildige parter, så du har det bedste beslutningsgrundlag. Så får du den bedste pris på at få ordnet et utæt vandrør.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk
Utæt vandrør

Kan jeg lappe et utæt vandrør?

Er der gået hul på et vandrør, vil det sjældent være noget, du kan ordne helt på egen hånd. Selv den bedste gør-det-selv-mand kan komme til kort. Der er også en del opgaver på VVS-området, som kun autoriserede fagfolk må udføre. Det betyder ikke, at du nødvendigvis er helt hjælpeløs, indtil VVS’eren kommer frem. Der er mulige ting, som du selv kan gøre for at minimere skaderne. Lappeløsninger er sjældent de optimale – men de kan stadig komme til deres ret i en snæver vending. Der findes en lille håndfuld af produkter og remedier, som er egnede til netop det formål: Nødreparationer på et vandrør. De her nævnte eksempler er mest relevante, hvis du har et utæt vandrør af metal. Såkaldte reparationsklemmer eller reparationsfittings er midlertidige rørelementer, som kan monteres henover vandrøret, og lukker til for utætheden. Som regel kræver det ikke andet værktøj end en skruetrækker. En anden mulighed, som dog kræver lidt større varsomhed, er at bruge såkaldt kemisk metal. Det er et tyktflydende og hærdende middel, som kan tætne hullet i røret, hvis det påføres korrekt. Stedet på røret skal være renset for rust og andre urenheder. Det allerførste skridt i enhver vandrørskrise er at lukke for vandet. Og det gælder selvfølgelig også, når du vil foretage en midlertidig lapning. Derudover bør du grundigt sætte dig ind i, hvordan lapningen skal foretages. Ikke alle rørskader kan udbedres med disse metoder, og de kan ikke erstatte en professionel udskiftning eller lapning.

Er det samlingen, der er utæt?

Tæring i gamle metalrør, rust eller frostskader er blandt de mest almindelige utæthedsproblemer i vandrør. Både selve røret og samlingen, hvor to rørdele sidder sammen, kan blive ramt. Har du en utæt samling i et vandrør, er der et andet ord, du helt sikkert vil høre, hvis du taler med professionelle eller gør-det-selv-folk om det. Pakning, eller pakninger. Pakning er en måde, man samler rørene på. Mere præcist betyder det, at man pakker, eller vikler, garn af hør fast omkring gevindet. Sammen med paksalven, der samtidig smøres på, gør pakningen, at samlingen i gevindet bliver fuldstændig tæt. Hvis det er nødvendigt, har pakning ydermere den fordel, at det bliver nemmere at skrue på gevindet og skille rørene ad efterfølgende. Opdager du et utæt vandrør, er det en god ide at gå alle de samlinger efter, som du kan komme til. Selv velpakkede gevind kan blive utætte med årene eller som følge af for eksempel frost.

Få 3 uforpligtende tilbud på at få ordnet utæt vandrør

utæt-vandrør
Bestil 3 uforpligtende tilbud

Utæt vandrør – hvem betaler, når skaden rammer?

Med vandrør er der ofte et ekstra økonomisk element i ligningen. Nemlig placeringen af udgifterne. Mange tilfælde er ganske lige til – men andre er mere komplicerede. Potentielt set kan der være mange parter, som spiller en rolle, når et utæt vandrør har anrettet skader og skal udskiftes. Vandværker, boligselskaber- og boligforeninger, lejere og udlejere – for bare at nævne en håndfuld. Ofte spiller det en stor rolle, hvor røret – og eventuelt selve skaden er placeret. Dertil kommer dit eget forsikringsselskab. I lejeboliger kan der også være skader, som skal anmeldes til administrationen eller den, der ejer boligen. Sagerne kan være utroligt forskellige, og nok så væsentligt er det jo, hvordan du er dækket rent forsikringsmæssigt.

Hvordan forholder jeg mig til forsikringsspørgsmålet?

Til trods for uforudsigeligheden og de mange forsikringsmæssige muligheder, er der alligevel en række forholdsregler, som formentlig vil være relevante i langt de fleste sager. Først og fremmest gælder det om at forhindre, at skaden udvikler sig. Og når det drejer sig om utætte vandrør – så vil det sige at lukke for vandet hurtigst muligt – og straks kontakte forsikringsselskabet. Derefter er skadesbegrænsningen det næste logiske skridt. Hvad angår selve røret er det ikke sikkert, at du selv kan gøre andet end at lukke vandet. Men i forhold til vandskader generelt kan du altid tænke på at flytte alt det indbo, der kan tage skade af vandet. Hvis du derudover har mulighed for selv at lede vandet væk – eller ligefrem begynde at fjerne fugt og vand fra det ramte område – så er du allerede nået langt. I forsikringssammenhæng er det altid godt at dokumentere grundigt. Både selve skaden og de udgifter, du har i forbindelse med at begrænse den. Tag billeder og gem kvitteringer. I tvivlstilfælde kan det blive nødvendigt, at en taksator vurderer sagen. Jo bedre, du kender din egen forsikringssituation, desto hurtigere vil du også selv kunne få overblik over sagen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har et utæt vandrør i jorden?

Vandrør i haven, under vejen eller terrassen kan være ekstra sårbare. Der er nemlig også frosten at tage hensyn til. Tilfrosne vandrør er et problem i sig selv. Det kan mindske – eller helt stoppe gennemstrømningen. Hvis der er – eller lige har været frost, og du oplever, at der kommer mindre vand, bør du undersøge, om et vandrør er frosset til. Frosten kan også give utætte vandrør. Den kan også ødelægge selve vandmåleren. Vandet udvider sig betragteligt, når det fryser til is, og det kan sprænge vandrørene. Et utæt vandrør i jorden kan give anledning til skader på både bygninger, fliser og anlæg i haven. Når vandrørene fryser til, anbefales det generelt, at man kontakter en autoriseret VVS’er. På den måde kan du få vandrørene frostfrie uden at anrette yderligere skade. Hvis du reagerer i tide, når frosten ikke at sprænge rørene. Milde tilfrysninger har du selv gode chancer for at klare. Brug varme klude eller blæs forsigtigt på stedet med en hårdtørrer. Åben ild og varmepistoler skal undgås, da det i sig selv kan skade rørene.

Beregn pris på at få ordnet utæt vandrør

Undgå at blive snydt og indhent tilbud fra 3 uvildige parter, så du har det bedste beslutningsgrundlag. Så får du den bedste pris på at få ordnet et utæt vandrør.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk
Utæt vandrør

Find råd og hjælp til både akutte og planlagte opgaver

Måske, du nu er lidt bedre rustet til at imødegå problemer med vandrørene. Hvis har brug for helt at udskifte rørene i huset, kan du også læse mere om det her på siden. Både store og små problemer bliver mere overskuelige, når du kan konsultere fagkundskaben. Vvs-oversigt.dk har samlet både den nyttige information og kontakten til de professionelle. Det kan næsten ikke blive nemmere at finde hjælp til VVS-opgaverne.