Lægning af fliser pris

Lægning af fliser pris
Andreas Thomsen

Skrevet d. 11. februar 2020 af Andreas Thomsen

Hvad koster lægning af fliser? Du sidder måske med netop det spørgsmål, når du skal have lavet ny indkørsel eller andre former for belægninger. I det følgende kan du læse mere om priser på lægning af fliser, få mere information om forskellige typer belægning og konkrete råd til hvordan man lægger fliser, så resultatet er ordentligt og holdbart.

Få 3 gratis tilbud på brolægning

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Hvad koster det at få lagt fliser?

Prisen for lægning af fliser afhænger af mange parametre. Derfor kan der ikke gives et specifikt svar på, hvad det koster. Brolægning er et bredt fag, som bruges i mange henseender. Fliselægning kan være et behov, hvis du skal have anlagt ny indkørsel, fliseterrasse eller et minder stisystem – og det har indflydelse på prisen.

Typisk har nedenstående faktorer afgørende indflydelse på de forskellige priser:

 • Størrelsen af det område, der skal belægges
 • Dit valg af belægningssten eller fliser
 • Størrelse på hver belægningssten eller flise
 • Type og omfang af din opgave
 • Dit valg af firma

Opgaveomfanget er ét af de mest afgørende parameter på en flisebelægning pris. Dette er gældende, hvad enten dine fliser lægges i indkørslen eller på terrassen. Ofte kan omfanget inddeles i følgende:

 • Komplet belægning
 • Afretning
 • Bundopbygning
 • Lægning af fliser

Hvad er prisen for lægning af fliser pr. m2?

Det er typisk nemmere at danne sig et billede af det forventede prisniveau, hvis man ser et konkret eksempel. Herunder præsenteres du derfor for et tænkt eksempel, hvor der lægges fliser i en indkørsel med et areal på 50 m2. Eksemplet tager udgangspunkt i førnævnte areal, og en flise, der måler 50 x 50 cm.

I et sådant tilfælde vil en forventet lægning af fliser pris estimeres til ca. 29.000 kr. inkl. moms. Det resulterer i en pris på 580 kr. pr. m2 inkl. moms. Denne pris er et fint udgangspunkt, men den kan variere meget. Her skal du tage højde for geografisk placering, opgaveomfang mv. Du kan indhente 3 byggetilbud, der giver dig mere information om pris for at få lagt fliser. Der er f.eks. forskel på prisen, hvis du skal have lægning af fliser udendørs eller indendørs.

Hvilke fordele får du ved at bruge en online portal?

Der er flere fordele for dig ved at få pris på lægning af fliser fra tre forskellige brolæggere:

 • Kom hurtigt igang: Du får inden for kort tid 3 tilbud på brolægning
 • Skab det nødvendige overblik: Vurder de 3 tilbud mht. pris, deadline og betingelser
 • Få aftalt en fast pris og få en nøjagtig beskrivelse af opgaven og vilkårene
 • Håndværkerne er godkendte af portalen i forhold til økonomi, gyldigt CVR-nr og om medarbejderne taler flydende dansk

Forbrugerrådet har lavet en forbrugeraftale når du skal indgå en aftale om håndværkerarbejde med din brolægger. Den er lavet i samarbejde med Dansk Byggeri, Tekniq, Håndværkerrådet og Energistyrelsen og kan hentes her

Tydelige aftaler på skrift sikrer dig som forbruger og brolæggeren, som skal lave opgaven. I vil begge være interesserede i et godt samarbejde med klare aftaler. Med en forbrugeraftale får du afstemt forventningerne med brolæggeren, så der ikke er nogle kedelige misforståelser eller risiko for tvister.

Forbrugerrådet anbefaler endvidere at du aftaler en fast pris på opgaven. En fast pris giver dig sikkerhed for at projektet ikke overskrider dit budget.

Det anbefales at du som minimum aftaler disse ting i forbrugeraftalen:

 • En præcis beskrivelse af opgaven og hvilket arbejde der skal udføres
 • Hvor arbejdet skal foregå
 • Hvor meget arbejde der skal laves
 • I hvilken kvalitet arbejdet skal udføres
 • Hvem der skal lave arbejdet
 • Hvornår arbejdet begynder og hvornår det skal være fuldført
 • En fast pris for arbejdet
 • Hvilke sanktioner der træder i kraft, hvis aftalen ikke overholdes

 

 

Lægning af fliser – hvordan?

Lægning af fliser er en proces, som består af flere trin, som gerne skal gøres helt ordentligt fra starten – så resultatet holder i mange år. En belægning, f.eks. i indkørslen, udsættes for store belastninger fra din bil. Klimaændringer i form af mere ekstremt vejr stiller også krav til belægningens kvalitet. Det gør sig f.eks. gældende, hvis du bor i et område med risiko for oversvømmelse i forbindelse med ekstremt vejr. Hvis du bor i et lavtliggende område, er det vigtigt, at belægningen kan lede store vandmængder væk. Denne form for belægning kaldes vandgennemtrængelig belægning. Belægningen kan f.eks. være grus, græsarmering eller fliser med fuger, der er brede nok til at opsuge vandet.

Du kan læse mere om denne type belægning hos Haveselskabet, som giver tips og gode råd til, hvordan du laver regnvenlige belægninger.

Lægning af fliser udendørs – gode råd

Desværre oplever flere og flere med hus og have, at deres have og kældre oversvømmes, pga. gamle kloaksystemer, som ikke kan klare de nye vejrfænomener forårsaget af klimaforandringer. Voldsomt vejr, såsom skybrud og langvarig regn, belaster de små kloakrør, som ikke kan nå at lede alt regnvandet bort. I værste fald ender man som husejer med vandskader  og materielle skader i kælderen, som det kan være svært at få dækket af forsikringen.

En brolægger kan hjælpe dig med at få ny, tidssvarende belægning, som kan håndtere regnmængderne og beskytte dit hus fra ødelæggende vandskader.

Hvordan sikrer du at vand fra flisebelægningen ikke overbelaster kloakken?

Du kan i samarbejde med en god brolægger, med erfaring med regnvenlig belægning, gøre meget for at sikre, at dit hjem ikke ender med at blive oversvømmet pga. voldsomt vejr. Du kan gøre følgende ting:

 • Vælg en belægning, som regnvandet kan sive ned igennem
 • Begræns området med faste belægninger på din grund
 • Du kan sørge for at regnvandet fra belægningen ledes andre steder hen end til kloakken

Din  indkørsel og terrasse kan udskiftes med regnvenlig belægning. Der findes flere forskellige typer: Armeringsfliser, asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærende lag, der er sammensat af grus, skærver eller kassetter.

Du kan få mere inspiration til forskellige typer regnvenlig belægning hos boligportalen Bolius

Billig lægning af fliser?

Overvejer du at lægge fliser selv, fordi du gerne vil spare penge? Måske har du en indkørsel, som skal have regnvenlig belægning, eller det kan være at du skal have lægning af fliser i drivhus? Du kan spare penge ved at lave arbejdet selv, men skal være indstillet på at det er en stor arbejdsopgave. Det kræver teknisk kunnen at få et holdbart resultat med belægningen, som kan holde i fremtiden.

Hvis du mangler tid og kræfter til lægning af fliser, kan du undersøge markedet, og indhente priser. Du kan nemt bede om tre tilbud online og i ro og mag læse tilbuddene og vælge det bedste.

Hvis du ikke har tidligere erfaring med lægning af fliser, får du herunder en kort introduktion til dette. Guiden tager udgangspunkt i fliser og belægningssten, der lægges i en indkørsel.

1. Opmåling og udgravning

Det første skridt er altid opmåling af din nye indkørsel. Efterfølgende skal du grave ud til den nye indkørsel. Det er selvfølgelig et afgørende aspekt af processen, da forkert opmåling, eller fejl i etableringen af underlaget kan resultere i, at du ikke får det resultat, du håbede på. Det er f.eks. vigtigt at der er det rigtige fald på fliserne, så regnvand ikke ender inde ved husets sokkel og laver vandskader. Det er også centralt, at underlaget er afrettet og vibreret flere gange, så belægningen ligger stabilt og fast, uden at synke sammen.

2. Fundament

Fundamentet for belægningen er centralt, ellers er der risiko for at din belægning ikke bliver som forventet. Når du skal lægge fliser, består et fundament typisk af grus og sand. Skal du anlægge ny indkørsel, bliver der i de fleste tilfælde brugt stabilgrus som fundament, da det – som navnet antyder – er stabilt og fastliggende.

Når du skal lave en belægning, er det særdeles afgørende for et godt resultat, at underlaget er 100% iorden. Derfor skal du skrue arbejdshandskerne godt på og få lavet følgende arbejdsopgaver, hvis det er en indkørsel, du skal have lavet:

 1. Du skal først fjerne det øverste lag muldjord, så du kommer ned til råjorden. Herefter skal et nyt underlag bygges op.
 2. Underlaget til en indkørsel skal naturligvis være bæredygtigt og kunne modstå store belastninger fra køretøjer. Fundamentet kan f.eks. opbygges af knust beton, bundsikringsgrus eller stabilgrus. Ovenpå dette skal lægges 3-5 cm afretningsgrus.

3. Stampning og afretning

Når du har fået lagt stabilgrus og sand i din indkørsel, skal det vibreres fast, så det danner et stabilt, bæredygtigt underlag. Det skal selvfølgelig ikke gøres med egne fødder, men derimod ved hjælp af en pladevibrator. Efter endt stampning påbegyndes næste skridt, som er afretning. Det er desuden sidste skridt, før selve lægningen af fliserne påbegyndes.

Du skal bruge en retteskinne til afretning af fundamentet. Den bruges til at trække det øverste lag afretningsgrus af, inden der lægges belægning. Retteskinnen bruges til at afrette de forskellige lag af afretningsgrus, stabilgrus og bundsikringsgrus. Du skal inden da sørge for at måle op med snore, med det rigtig fald. Snorene guider dig, mens du trækker retteskinnen hen over sandet og får en fin, jævn overflade. Du kan læse mere her om opmåling og udregning af snorenes placering her.

Når fundamentet er afrettet med skinnen, skal der ikke vibreres med pladevibrator. Du kan derfor gå videre til lægningen af fliserne.

4. Lægning af fliserne

Du kan nu gå igang med lægning af dine fliser, som nu kan lægges perfekt, fordi det rigtige forarbejde er gjort. Læg fliserne i det mønster du har planlagt.

Det er en god ide at blande fliser fra forskellige paller, så du får en god blanding af sten, som ikke står i skærende kontrast i forhold til overflade og farveforskelle. Det er også en god ide at have en fliseskærer ved hånden, så du kan tilpasse fliserne, når der skal afsluttes kanter.

Når din belægning er lagt, skal du huske at afslutte kanten med en forbandt række af sten, som ligger i modsatte retning af belægningen. Den forbandte række sørger for at stenene holdes i skak og ikke flytter sig ud af indkørslen.

5. Fugning

Når du er sikker på at belægningen ligger knivskarpt, skal du som sidste trin i arbejdet fuge belægningen.

Til fugningen skal der bruges et tørt fugemateriale med en kornstørrelse på 0-4 mm. Fugematerialet skal have en jævn fordeling i kornstørrelse og være fri for ler. Du kan desværre ikke bruge fint strandsand, da det ikke har den rigtige bæreevne til belægninger.

Brug istedet godt fugesand og fej det ned i belægningen. Sørg for at fylde alle fuger op.  Herefter  vibreres belægningen med pladevibrator. Bagefter kan du sikkert se, at fugesandet er blevet vibreret ned i fugerne. Det er derfor nødvendigt at fuge igen, sørg igen for at alle fuger er helt fyldte.

Du slutter af ved at feje belægningen ren. Du er i mål: Din belægning er færdig.

Kan man selv lægge fliser?

Derfor indgår der en del forberedelse, før det reelle flisearbejde kan påbegyndes. Det er ikke alle, der tænker over dette, hvorfor de bliver overraskede over omfanget af opgaven.

Undgå byggesjusk: Udlicitér til en brolægger

Der er ikke plads til byggesjusk og vilkårlige beslutninger i forbindelse med lægning af fliser. Dette er aktuelt, uanset i hvilket omfang det flisebelagte område skal bruges.

Eksempelvis er det uhyre vigtigt, at stenene placeres på en flade, der ligger plant. Det er dog mindst lige så vigtigt, at de lægges med en korrekt hældning. Gør de ikke det, kan regnvand ikke ledes ordentligt væk. Det er derfor, at en professionel brolægger benytter sig af både nivelleringsapparat og vaterpas.

Når dine sten er lagt, skal de vibreres en sidste gang med en pladevibrator.  Hvis dette ikke gøres korrekt, kan der ikke blot opstå uregelmæssigheder i lægningen, men kan tilmed ødelægge fliserne. Der er mange årsager til, at du bør overlade arbejdet til en brolægger. Gør du det, er du i hvert fald garanteret et professionelt resultat.