Nedrivningsfirma

Byg nyt og spar mange penge

Drømmer du og familien om et nyt, velindrettet hus med masser af plads til familien, f.eks. med store værelser og smukt køkken-alrum? I mange tilfælde kan det langt bedre betale sig at bygge nyt frem for at renovere på et ældre hus, som er blevet slidt, gammelt og utidssvarende.

Beliggenhed er ofte en afgørende faktor, når I skal købe hus. Beliggenhed kan f.eks. være vigtig i forhold til hvor I arbejder og hvor den lokale skole er. I har sikkert også særlige ønsker til at bo i et lokalsamfund med mange fritidsaktiviteter og nem adgang til indkøb.

Få 3 uforpligtende håndværkertilbud

Hos 3byggetilbud kan du få 3 uforpligtende tilbud fra håndværkere. Derfor er du ikke tvunget til at vælge ét af de tre tilbud, du modtager.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Et smukt nybygget hus passer perfekt til jeres familie

Måske har I allerede fundet et hus med en beliggenhed, der passer perfekt til jeres drømme for familiens fremtid?

Men måske står I også i en situation som mange andre danskere: I mange attraktive boligområder i byerne er der ikke flere ledige byggegrunde til salg.

Samtidig er en del af 70´ernes villaer efterhånden gået bag om dansen: Der mangler plads, lys og luft i de gamle villaer, f.eks. i form af store børneværelser, lækre badeværelser og stort køkkenalrum, hvor familien kan hygge sig sammen.

Måske har I overvejet at købe et ældre hus, som trænger til en gennemgribende renovering?

Husrenovering kan imidlertid blive en meget større udgift, end man regner med. Ofte er det særdeles svært at forudsige, hvad en gennemgribende renovering koster totalt set.

Grunden er at der ofte er højere omkostninger til renovering, f.eks. i form af mange forskellige opgaver, som kræver et stort forbrug af håndværkertimer.

Løsningen, som kan bane vejen for et drømmehus, som I selv er med til at skabe, er at købe et gammelt hus med en beliggenhed, som er den allerbedste til jeres familie.

Der er flere positive fordele ved at rive et gammelt, utidssvarende hus ned og bygge et nyt:

 • I kan vælge den bedste beliggenhed
 • I får et nyt hus som passer til en moderne families behov
 • Et nybygget hus har oftere højere ejendomsværdi
 • Nye huse er energivenlige og billigere i drift, f.eks. mht. el og varme
 • Der er bedre komfort i et nybygget hus, f.eks. i form af gulvvarme og klimaanlæg

nedrivningsfirma

Hvad koster nedrivning af hus?

Ifølge en rundspørge ved forskellige nedbrydningsfirmaer koster det mellem 60.000-100.000 kr, inklusive moms, at rive et hus på 140 m2 ned. Den endelige pris afhænger dog af forskellige ting:

 • Husets beliggenhed i Danmark. Det er dyrere på Sjælland at få nedrevet hus.
 • Asbest – hvis huset indeholder asbest, kan det koste mere at få det nedrevet.
 • Miljøskadelige byggematerialer, såsom PCB, kan øge prisen på nedbrydning.
 • Kælder i huset øger udgiften, da den skal fyldes op med grus.
 • Flere etager på huset øger prisen.
 • Byggeaffald – om det er nemt eller vanskeligt at køre affaldet bort fra grunden påvirker prisen.

Det er en rigtig god idé at få flere tilbud på nedrivning, så du kan sammenligne priser og finde den bedste løsning. Nedrivningen indgår som en udgift, der selvfølgelig har indflydelse på budgettet til jeres nye, fine hus.

Gode råd når I skal vælge nedbrydningsfirma

Det kan være fristende at vælge det billigste tilbud, fordi økonomi selvfølgelig er afgørende, når I skal bygge nyt hus. Der er ingen, der kan spise mursten – derfor skal prisen på huset passe til jeres økonomi, gerne med luft til uforudsete udgifter.

Når I vælger nedrivningsfirma, er det vigtigt at I sikrer jer at der er rene linier, f.eks. mht. kontraktlige vilkår, samlet pris og tidshorisont for nedrivningen:

Kontrakt. Du kan med fordel bruge en AB-forbruger standardkontrakt på danskbyggeri.dk. Den fastlægger betingelserne for nedrivningen og kan hentes her.

Prisen. Sørg for at få på skrift, hvad nedrivningen dækker præcist og om prisen er fast uanset omstændighederne ved nedrivningen.

Tidsplan for nedrivningen. Aftal i kontrakten, hvornår nedrivningsfirmaet skal starte, og hvor lang tid tager at få revet huset ned og bortskaffet byggeaffaldet. Det er normal praksis at aftale en dagsbod, hvis firmaet overskrider tidsfristen på nedrivningen. Læs også firmaets forbehold for tidsplaner igennem, så du er 100% informeret om vilkårene.

Betaling. I kontrakten er det også vigtigt at aftale helt tydeligt, hvornår du skal betale for nedrivningen, og hvad der skal ændres ved betalingen, hvis firmaet bliver forsinket.

Garantiordning. Det er vigtigt at sikre jer ved at samarbejde med et firma, som har garanti-aftaler med deres brancheforening. Seriøse nedbrydningsfirmaer har altid en garantiordning, så spørg firmaet om det er tilfældet. Du kan også se om et firma har garantiordning ved at søge på Byg Garantis hjemmeside.

Kommuner giver tilskud til nedrivning af faldefærdige og skæmmende huse

kommunal tilskud nedrivning

Hvis du køber et hus der er bygget før 1950, er du i den heldige situation at du måske kan få tilskud fra kommunen. Tilskuddet afhænger desuden også af at huset er i en landsby med under 3000 indbyggere eller ligger i det åbne land. En del af betingelsen er også at huset er synligt og fremtræder skæmmende for naboer og omgivelser.

Der findes eksempler på faldefærdige huse, som familier har fået nedrevet fuldstændig gratis ved at ansøge via kommunens nedrivningspulje.

Mange kommuner har landsbyfornyelsespuljer, hvor I kan søge tilskud via nedrivningspuljen.

Hvor starter I med at søge tilskud? Tag kontakt til kommunen og hør nærmere om din kommune har en nedrivningspulje og mulighederne for at søge tilskud.

Ofte dækker kommunen som udgangspunkt alle omkostningerne ved nedrivningen og efterlader grunden planeret eller tilsået med græs.

Hvilke regler gælder der for nedrivning af hus?

Få en nedrivningstilladelse fra kommunen

Først og fremmest er det nødvendigt at skaffe en nedrivningstilladelse ved kommunen, som huset ligger i. Vær opmærksom på, er, at der skal igangsættes et nyt byggeri inden for 1 år efter, at du har fået tilladelsen. Du kan f.eks. ikke udskyde byggeriet til senere.

Sørg for at have styr på Bygningsreglementet 2010

Derudover er der en række regler i Bygningsreglementet 2010 (BR10), som I skal være opmærksomme på, når I skal nedrive hus:

 • Nedrivningen skal anmeldes til kommunen højst 14 dage før nedrivningen påbegyndes.
 • I skal oplyse om bygningens adresse, matrikelbetegnelse og bygningsidentifikation. I skal også angive bygningens højde og grundflade.
 • Bemærk at garager, udhuse, carporte og lignende småbygninger kan nedrives uden at det skal anmeldes til kommunen.
 • Hvis det drejer sig om en fredet eller bevaringsværdig bygning, skal I søge tilladelse hos kommunen efter bygningsfredningslovens § 11.

Hvilke ydelser fås ved et nedbrydningsfirma?

Et nedbrydningsfirma har forskellige ydelser, som du kan indhente tilbud på. Du kan få hjælp til lige præcis de opgaver, som er næste skridt på vejen til dit drømmehus. Firmaerne tager sig af disse nedbrydningsopgaver:

 • Totalnedrivning
 • Delvis nedrivning
 • Indvendig nedrivning
 • Sortering og bortskaffelse af affald
 • Afmontering af bygningsdele
 • Oprydning efter skader ved nedrivningen
 • Nedrivning af stål- og betonkonstruktioner
 • Nedrivning af forurenede bygninger
 • Sprængning af bygninger

ydelser nedbrydningsfirma

Lad professionelle fagfolk om at skabe fundamentet til dit drømmehus

Når I skal bygge familiens drømmehus, er det bedste udgangspunkt at finde det rigtige nedbrydningsfirma, sørge for en klar kontrakt, der dækker alle aftaler og eventualiteter og have tilladelser fra kommunen på plads.

Du kan starte med at indhente 3 tilbud fra landets bedste nedbrydningsfirmaer her.

Der er ingen bindinger på tilbuddene, så du kan frit vurdere, om de passer til dig.

Få 3 uforpligtende håndværkertilbud

Hos 3byggetilbud kan du få 3 uforpligtende tilbud fra håndværkere. Derfor er du ikke tvunget til at vælge ét af de tre tilbud, du modtager.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk