Fundament

Fundament
Andreas Thomsen

Skrevet d. 15. juli 2020 af Andreas Thomsen

Et fundament er den nederste og bærende del af for eksempel et hus. Det er det, som overfører vægten og belastningen fra en konstruktion til byggegrunden og sørger for, at man får en stabil bygning. Tidligere benyttede man marksten, som man bare gravede lidt ned i jorden. Marksten var et let tilgængeligt materiale, men de havde den ulempe, at bygningens vægge kunne sætte sig eller skride, så der kom store sætninger i murværket, som i værste fald kunne forårsage at bygningen faldt sammen. I dag bruger man beton til at støbe med. Beton består af sand, sten og vand som, når det tørrer op giver et hårdt stabilt grundlag for den videre konstruktion.

Inden man går i gang med at bygge et fundament til et hus eller en garage eller lignende, så er det vigtigt at sørge for at søge tilladelse hos Teknisk forvaltning, i den kommune du bor i. Og samtidig er det vigtigt at sikre sig, at man overholder alle regler om afstand til naboskel og vejmidte og så videre. Det er også vigtigt, at du sørger for at få en geoteknisk rapport, hvis du ikke allerede kender til jordbundsforholdene på din matrikel. Det kan tage op til 2 måneder at få svarene på en geoteknisk rapport, så det er en god idé, at gå i gang med det med det samme, hvis du står overfor at skulle støbe et fundament og opføre en bygning.

Hvorfor er et betonfundament vigtigt?

Når man skal bygge en blivende konstruktion, så er det vigtigt at lave et ordentligt fundament, der kan understøtte bygningen. Fundamentet er jo den del af bygningen, som bærer hele vægten af konstruktionen. Et godt betonfundament der er støbt efter alle kunstens regler har flere afgørende funktioner, der alle er vigtige, hvis man ønsker at opnå en solid konstruktion. Først og fremmest så sørger et fundament for at holde konstruktionen stabil, så der ikke kommer store sætningsskader i form af revner og skæve gulve. Et eksempel vi alle kender på et rigtig dårligt lavet fundament, er det skæve tårn i Pisa. Og selvom det er en stor turistattraktion, så er det nok ikke det udtryk, de fleste ønsker i deres private bolig.

En anden vigtig funktion som fundamentet har er, at det danner et beskyttende lag mellem konstruktion og den underliggende jord. Det sikrer, at der ikke trænger fugt ind i bygningen, så der opstår dårligt indeklima og skimmelsvamp.

Hvordan foretages støbning af et fundament?

Der er forskellige fremgangsmåder afhængigt af, om man skal lave fundament til et hus, til en garage eller et skur. Men fælles for alle fundamenter er, at der skal laves en afsætning af fundamentet, og der skal laves en udgravning til fundamentet.

Afsætning af fundamentet er den forberedende del,hvor man måler op og sætter pæle og snor op, så man nøjagtigt kan se, hvor fundamentet skal være. Det kræver stor nøjagtighed, og man skal især være opmærksom på, at alle hjørnerne er vinkelrette, altså 90 grader.

Når man udgraver til fundamentet, er det første man skal gøre at grave en rende rundt efter de udspændte snore. Det er enormt vigtigt, at man er meget nøjagtig, da en fejl her vil forplante sig til hele resten af byggeriet. Herefter graver man ud til fundamentet i den dybde ens byggeri kræver. Til en opvarmet bygning skal man grave en rende på minimum 90 cm eller indtil man når fast grund. Til uopvarmede bygninger som et skur eller en garage skal man grave helt ned til minimum 120 cm. Det skyldes, at frosten kan trænge længere ned, hvis der ikke er støbt gulv og lagt et isolerende fundament. Det er meget vigtigt at overholde disse mål for, at sikre sig et solidt fundament for den konstruktion, der skal ovenpå. Hvis du vælger selv at grave ud til dit fundament, så kan du med fordel leje en minigraver, så du slipper for at få ondt i ryggen. Minigravere kan lejes i de fleste byggemarkeder til en rimelig penge på timebasis.

Når det er gjort, så er man klar til at lave forskalling. En forskalling er den afstøtning, man laver med for eksempel brædder for, at sikrer sig mod, at siderne på udgravningen styrter sammen under arbejdet. Når forskallingen er på plads, så kan man endelig gå i gang med selve støbningen af fundamentet.

Hvis det er et mindre fundament, man skal lave for eksempel til et skur eller en carport , så kan man godt blande betonen selv i en blandemaskine.  Men til større fundamenter er det nødvendigt at bruge færdigblandet beton. Når fundamentet er støbt og afrettet eller planet, så skal det tørre. Når fundamentet har tørret nok til, at det er ved at sætte sig, så skal der mures lecablokke op. Lecablokke består af en masse små leca “nødder” som er sat sammen. Lecakuglerne er et keramisk produkt, der er lavet af ler og brændt i en ovn. Fordi hver kugle indeholder små luftlommer, så har de en høj isoleringsværdi. Leca har en overfladebehandling der gør, at de ikke er modtagelige for den fugt, der kommer fra jorden. Derfor er de effektive som kapillarbrydende lag. Lecablokke  findes i mange forskellige størrelser, og de er opbygget i lecasten med en kerne af flamingo. Kernen af flamingo sikrer en god isolering. Leca har også tidliger været flittigt brugt til hulmursisolering, men der har de ikke den samme høje isoleringsværdi som nyere løsninger har.

Når man murer lecablokkene op, så er det af højeste vigtighed, at man hele tiden sikrer sig, at man følger den snor, der blev sat op ved afsætningen, og at muren er i vatter.

Et fundament er ikke noget, man bare lige laver. Det kræver stor nøjagtighed i forberedningsfasen (afsætningen og udgravningen), men også i selve støbningen og opbygningen af lecablokkene. En fejl i fundamentet eller opmålingerne til dette vil få stor betydning for den konstruktion, der skal ovenpå. Og i sidste ende kan det betyde store omkostninger, når man skal forsøge at rette op på det. Det er også derfor, man bør overlade det til en professionel murer, hvis man skal have støbt fundament til en opvarmet bolig. Det kan spare dig for mange penge i den sidste ende.

Kan jeg selv støbe et fundament?

Hvis du kan køre en minigraver og ellers ikke har ti tommelfingre, så kan du sagtens selv støbe fundamentet til din nye garage eller skur. Men hvis det er et større projekt som for eksempel fundamentet til et hus, så er det helt sikkert værd at overveje, at overlade hele eller dele af opgaven til professionelle murer, der har en masse erfaring med at støbe fundamenter. Ved at benytte en professionel murer, så har du også muligheden for at klage, hvis der mod forventning skulle opstå fejl og mangler.

Inden du går i gang med at sætte afsætning op og grave rende, så er det vigtigt, at du kender jordbundsforholdene, der hvor du vil bygge dit fundament. Hvis ikke du allerede kender jordbundsforholdene, så er det en god idé at få et geologisk firma til at undersøge, hvor langt der er ned til den bæredygtige jord. I nogle dele af Danmark ligger den bæredygtige jord nemlig langt under de 120 cm, som man normalt går ud fra. Hvis den bæredygtige grund ligger alt for dybt, så kan man benytte stabilgrus også kaldet bundsikringsgrus i et 30 cm tykt lag, som man så støber fundamentet ovenpå. En geologisk undersøgelse koster mellem 6000-8000 kr. Det kan godt lyde som mange penge, men det er penge, der er godt givet ud

Uden et sikkert fundament så risikere du, at din bolig eller din garage eller skur får sætningsskader, og at gulvet slår sig. Og hvis du skal til at lave det hele om samt at bryde betonen op – så har du hurtigt brugt de 6000-8000 kr flere gange.

Hvordan laver man fundament til et hus?

Når man skal bygge fundament til et hus, så starter man med at indhente en geologisk rapport, hvis man ikke allerede kender jordforholdene. Dette gøres for at sikre, at man kan tage alle forholdsregler for at opnå et stabilt fundament. Du skal også sørge for at indhente de rette tilladelser hos Teknisk forvaltning, inden du går i gang. Det kan let tage et par måneder at indhente tilladelsen, så det er en god idé at skrive det først på to do listen, så det ikke skaber frustration og unødvendig forhaling af dit byggeprojekt.

Når man er fortrolig med jordbundsforholdene og har de rette tilladelser, så kan man starte med afsætningen. Det vil sige, at man med pæle og snor markere, hvor fundamentet skal være. Her kan det være nødvendigt at gøre brug af en landmåler. Det er utrolig vigtigt, at man sørger for at være meget nøjagtig med opmålingerne, og man skal sikre sig, at alle hjørner er vinkelrette.

Når afsætningen er sat, så kan man starte med selve udgravningen til fundamentet. Man starter med at grave en rende hele vejen rundt, der er 20 cm bred og med en  dybde på minimum 90 cm, eller indtil man rammer bæredygtig jord. Hvis du rammer 90 cm og stadig graver i muldjord, så skal der graves dybere eller lægges stabilgrus. Det er vigtigt at have en solid bund at bygge fundamentet på. De 90 cm angiver kun den frostfri dybde. Overholder man ikke alle forskrifter, når det kommer til afsætning og udgravning til fundamentet, så vil man få et hus med skæve vinkler, der vil få sætningsskader i løbet af kort tid. Og det kan hurtigt blive dyrt og nogle gange umuligt at rette op på. Det er vigtigt, at man sørger for at siderne af udgravningen er så lige som muligt, derfor sættes der nu forskallingsbrædder op, så kanterne holder deres form. Nu er der gjort klart til at støbe i de render, der er gravet.  Renden fyldes ca 25 cm op, og så skal betonen stampes, så eventuelle luftbobler kan slippe ud. Herefter fyldes der igen 25 cm beton op og processen gentages indtil man når jordhøjde.

Mens betonen stadigvæk er blød, sættes der nu fundamentblokke i den bløde beton. Fundamentblokkene har et hulrum som nu fyldes op med beton. Når den støbte beton er tør, så skal alt den indvendige jord graves væk.  Der lægges normalt 200 mm isolering i gulvet, og hvis det er de mål, vi tager udgangspunkt i,  så skal der graves 40 cm væk, så der er plads til isoleringen og til at støbe ovenpå. Når isoleringen lægges, så er det vigtigt, at isoleringspladerne lægges helt ud til kanten og lægges tæt op af hinanden for at opnå en jævn isoleringsflade. Ovenpå isoleringspladerne lægges rio net. Rio nettet gør støbningen ekstra stærk.

Inden det inderste af fundamentet støbes, skal der gøres plads til afløb og til strøm, hvis det skal føres i gulvet. Når støbningen af fundamentet er færdigt, så skal fundamentet tørre. Det er vigtigt at udtørringen / hærdningen sker langsomt. Derfor kan det også være nødvendigt at vande fundamentet, hvis det er meget varmt

Hvad koster støbning af fundament pr m2?

Det er svært at sige præcis, hvor meget det koster at støbe et fundament. Der er rigtig mange faktorer, der har indflydelse på prisen. Når man skal beregne prisen på et fundament, så afhænger det blandt andet af, hvor stor opgaven er, altså hvor mange m2 fundament der skal støbes. Det har også betydning, om der er tale om et fundament til en opvarmet bygning som et hus eller et sommerhus, eller om der er tale om fundament til et skur eller en carport. Måske er det nødvendigt at lægge stabilgrus før støbningen da det ikke har været muligt at finde bæredygtig grund. Det kan også være, der er tale om et fundament til en tilbygning og ligger tilbygningen nu i forbindelse med en bygning uden kælder, og du ønsker kælder i tilbygningen, så kan det være nødvendigt at understøbe den eksisterende bygning, hvilket vil have en markant indflydelse på prisen. Sidst men ikke mindst har det en stor betydning for prisen, om du selv vælger at støbe fundamentet og kun skal betale materialeomkostninger samt leje af maskiner, eller om du vælger at lade en professionel murer om at støbe fundamentet.

Hvis du vælger at lade en professionel murer om at klare opgaven for dig, så skal du i gang med at indhente tilbud på din opgave. Det er vigtigt, at du undersøger markedet grundigt ved at indhente tilbud fra flere forskellige murer. Der er nemlig stor forskel på timeprisen fra murer til murer.  På den måde sikrer du dig, at du får den bedste pris på din opgave uden, at du går på kompromis med kvaliteten.

For alligevel at give dig en ide om hvad det vil koste at støbe et fundament til en opvarmet bolig som en helårsbolig eller et sommerhus, så er her et fiktivt scenarie. Her vil et støbt fundament til en opvarmet bolig på 100 kvadratmeter koste mellem 1500 og 1800 kr pr m2 at få det støbt af en professionel håndværker. Hertil skal lægges omkostninger til den geotekniske rapport og måske er det også nødvendigt at benytte en landmåler for at sikre sig, at man bygger lovligt i forhold til skel og vejmidte mm. Og så skal du også lægge prisen for bortkørsel af jord oven i. Andre ekstra omkostninger kan være udgravning til forsyningsledninger, udlægning af køreplader, pudsning af sokkel. Kloak, VVS, El og gulvvarmeslanger.

Den nævnte pris er også sat udfra, at der er tale om et “ukompliceret” fundament, altså et fundament hvor man ikke har skulle tage forbehold for eksempelvis blød jordbund eller eksisterende bygninger, eller at området hvor der skal støbes er svært tilgængeligt.