Nedrivning af hus pris

Nedrivning af hus
Andreas Thomsen

Skrevet d. 11. februar 2020 af Andreas Thomsen

I mange tilfælde er nedrivning af hus et lettere og billigere alternativ end reparationer og lappeløsninger i massevis. Hvis huset er i en sådan stand, at det er billigere at rive det ned, er det værd at overveje. Det er en langsigtet investering, der dog er yderst givtig på sigt.

Det koster selvfølgelig en sum penge at rive huset ned. Men hvor meget koster det? I denne sammenhæng har du to alternativer, der prismæssigt skal stilles op mod hinanden. Endvidere skal du overveje, hvorvidt du har plads i budgettet til opførelse af den nye bolig.

Når du skal stille de to muligheder op mod hinanden, skal det prismæssige aspekt være opgjort specifikt. Hvis det er det, kan du stille projekternes samlede priser op mod hinanden. Med udgangspunkt i disse priser er det muligt at estimere, hvilken af de to løsninger der økonomisk set giver mest mening.

Få 3 gratis tilbud på nedrivning

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Kan det betale sig at rive et hus ned?

Før du kontakter et nedrivningsfirma, der kan hjælpe med at rive dit hus ned, bør du konsultere en erfaren konsulent. Vedkommende kan rådgive dig om, hvorvidt det kan betale sig at rive huset ned. Et hus, der ved første øjekast ligner et faldefærdigt ét af slagsen, kan fortsæt være til at redde.

Flere reparationer synes mere omfattende, end de egentlig er. Det inkluderer bl.a. smuldrende vægge, utæt tag, eller et skrånende fundament. Sådanne tiltag kan ofte udbedres til overkommelige priser, alt afhængigt af den reelle tilstand.

Nedrivning af hus

Hvad er din grund værd?

Hvis din bolig er placeret på en grund, der er det samme værd, hvad enten den er bebygget eller ej, må det antages, at husets levetid er overskredet. I så fald kan det bedst betale sig at rive huset ned.

Er det forholdsvis intakt, er reparationer, tilladelser, planlægning og projektering af dit nuværende hus ikke nødvendigvis dyrest. Derfor bør du overveje nøje, hvorvidt du skal renovere eller bygge nyt. Her bør du have med i overvejelserne, at planlægning og projektering ved nybyg er relativt tidskrævende.

Du skal naturligvis undersøge, om du i det hele taget må rive huset ned. Her er der flere parametre, der kan være afgørende for, hvorvidt det er tilladt. Det er dog især fredningsbestemmelser, der skal tages højde for. Du er nødt til at undersøge, om den ejendom, der skal rives ned, er fredet eller egnet til fredning.

Pris: Hvad koster nedrivning af hus?

Når du står over for valget om at rive dit hus ned, er det især det økonomiske aspekt, der skal overvejes. Som tidligere angivet, skal du overveje det økonomiske aspekt ved hhv. nedrivning og reparationer. Beslutter du dig for nedrivning, skal du være forberedt på at skulle betale omkostningerne herved.

Det er ikke gratis at få foretaget en komplet nedrivning af dit hus. Prisen varierer imidlertid en del, ligesom den er afhængig af flere forskellige faktorer. En typisk nedrivning af et parcelhus på 140 m2 koster omtrent 100.000 kr. inkl. moms.

Det kan dog godt betale sig at indhente tilbud fra flere forskellige nedrivningsfirmaer. Derved er du nemlig garanteret, at du får den mest konkurrencedygtige pris. Afhængigt af parcelhusets størrelse, vil prisen variere mellem 60 – 100.000 kr. inkl. moms, for en komplet nedrivning.

Priserne er dog ligeledes geografisk betinget. Det er som regel dyrere at få udført arbejde af denne type på Sjælland end hhv. Fyn og Jylland. I storbyer som Århus og København er det generelle prisniveau ligeledes en kende højere.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Lovgivning ved nedrivning af hus

Der er flere regler at være opmærksom på, når du vil nedrive et hus. Du skal overholde de gældende krav i Bygningsreglementet 2010, BR10, men også undersøge, om der er andre regler i lokalplanen. I nogle tilfælde kan der være en tinglyst deklaration.

I Bygningsreglementet skal du især holde øje med kapitel 1.7 Nedrivning af bebyggelse:

  • BR10 1.7, stk. 1: Nedrivning skal anmeldelse til kommunen. Det skal ske min. to uger før nedrivningen påbegyndes.
  • BR10 1.7, stk. 2: Bygningens adresse skal oplyses, og matrikelbetegnelse og bygningsidentifikation skal også angives. Der skal også oplyses højde og grundflade på bygningen.
  • BR10 1.7, stk. 3: Du kan nedrive garager, udhuse, carport og lignende små bygninger uden at anmelde det.

Det er vigtigt at ansøge om en nedrivningstilladelse. På din kommunes hjemmeside kan du finde et skema, der skal udfyldes, for at ansøge. Denne ansøgning skal indsendes sammen med en situationsplan, der viser, hvor huset er placeret på grunden. Husk også at indsende bygningsnummeret, som oplyst i BBR-registeret.

Nedrivning

Hvad skal et tilbud på nedrivning indeholde?

Der vil altid herske en vis tvivl om, hvorvidt det billigste tilbud er det bedste. Derfor er det vigtigt at allokere tid til at sikre, at det er et ideelt tilbud. Den endelige kontrakt bør indeholde følgende væsentlige punkter:

1. Pris på nedrivning

Det er ikke nok, at du får en pris for nedrivningsarbejdet. Der skal også være en udførlig beskrivelse af, hvad denne pris omfatter. Du skal nemlig kunne vurdere, hvorvidt det er den endelige pris, som kan indrykkes i dit budget. Du skal derfor tage højde for, om der kan komme uventede udgifter oveni den oplyste pris.

2. Sortering og bortskaffelse af affald

Det bør ligeledes indgå i kontrakten, hvorvidt sortering og bortskaffelse af affald indgår i førnævnte pris. Hvis ikke, det indgår, bør det naturligvis udgøre et nedslag i prisen. Hvad end det er dig eller dit nedrivningsfirma, der skal varetage sortering og bortskaffelse af affaldet, skal det håndteres korrekt.

Det er vigtigt, at affaldet sorteres korrekt, og afleveres på den rigtig genbrugsplads. Det veksler fra kommune til kommune, hvordan det påkræves, at affaldet håndteres, og hvor det skal afleveres. Er du i tvivl om dette, er det en god idé at forhøre dig ved den tekniske forvaltning.

At lade nedrivningsfirmaet varetage disse opgaver, er en god idé. Det er nemlig en omfattende opgave, der inkluderer både leje og kørsel af store containere.

3. Tidsplan

Kontrakten bør ligeledes indeholde en tidsplan. Her skal der indgå, hvornår den forventede påbegyndelse vil forekomme. Tidsforbruget er en væsentlig faktor, hvilket ligeledes inkluderer bortkørsel af affaldet. Den mest optimale løsning for at sikre at tidsplanen opretholdes, er at aftale en dagsbod, hvis arbejdet forsinkes.

4. Betalingsfrister

Betalingsfrister er også et parameter, der skal afklares i kontrakten. Der skal foreligge klare aftaler omkring betaling. Endvidere skal der også være klare aftaler, hvad forsinket betaling afføder. I de fleste tilfælde vil det naturligvis resultere i rykkere, mens andre vælger også at indstille arbejdet, indtil betaling er modtaget.

Muligt at få tilskud til nedrivning af hus

Du kan få tilskud fra kommunen til at rive dit hus ned. Det kræver dog, at det er opført før 1950 og ligger i en landsby med under 3000 indbyggere, eller i åbent land. Det er By, Bolig og Landdistriktsministeriet, der via kommunerne giver tilskud til nedrivning af forfaldne huse landet over.

Som angivet herover, så skal huset – som udgangspunkt – være opført før 1950. Er det ikke aktuelt, skal det mangle tidssvarende opvarmning, WC eller bad. Endvidere skal husene ligge i mindre landsbyer med under 3000 indbyggere, eller i det helt åbne land.

De fleste kommuner behandler ansøgninger to gang årligt. Der lægges især vægt på at den givne nedrivning til have forskønnende effekt på omgivelserne. Der er flere betingelser, der skal opfyldes. Sælges din grund inden for tre år, skal tilskuddet tilbagebetales. De specifikke krav varierer fra kommune til kommune.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk