Omfangsdræn pris

Omfangsdræn pris
Andreas Thomsen

Skrevet d. 11. februar 2020 af Andreas Thomsen

Hvis du er bange for, at din bolig har fugt i soklen, kældervæggene eller fundamentet, kan etablering af et omfangsdræn sandsynligvis løse dit problem. Overvejer du at etablere et omfangsdræn ved din eksisterende bolig eller i forbindelse med nybyg, kan du drage stor nytte af nedenstående guide.

Få 3 gratis tilbud på et omfangsdræn

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk

Pris: Hvad koster omfangsdræn?

Prisen for etablering af omfangsdræn varierer meget. Den befinder sig typisk mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. pr. meter. Det er en relativt omfattende opgave at anlægge et dræn, hvorfor du skal være indstillet på, at det ikke er et billigt projekt.

Den specifikke omfangsdræn pris afhænger af mange forskellige parametre. Eksempelvis skal der tages højde for dybden, jordtypen, og om det er nødvendigt med yderligere understøttelse af fundamentet. I forbindelse med nybyggeri er prisen typisk lavere, da der i forvejen graves ud til fundamentet.

Som følge af førnævnte pris på 5-10.000 kr. pr. meter, er en forventelig pris for et omfangsdræn, der ligger langs hele huset, i omegnen af 150.000 kr. Prisen kan dog både være højere og lavere. Det er en pris, der er baseret på, at etableringen er tidskrævende, og at de nødvendige materialer er forholdsvis dyre.

På sigt kan omfangsdrænet skabe store besparelser for. Er der først opstået fugtskader i husets fundament eller kælder, kan det resultere i alvorlige skader. Sådanne skader koster betydeligt mere at udbedre.

Hvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn kan bedst beskrives som en form for underjordisk tagrende. Den er placeret rundt om husets fundament og ydermur. Omfangsdrænet tjener det formål at drive vand væk fra huset. Herefter ledes vandet videre ned i kloakken.

Derved undgår du, at vand siver ind i husets vægge og kælder. Det er vigtigt, at det undgås, da det kan skabe fugt og svamp. Vandet kan eksempelvis stamme fra kraftigt regnvejr, som er én af de mest hyppige årsager. Omfangsdrænet er vigtigt, hvis du vil nedbringe risikoen for fugt i fundamentet.

Hvis der først er opstået fugt i fundamentet, er der en stor risiko for, at det bevæger sig ind i huset. Her kan det skabe et dårligt indeklima, skimmelsvamp mv. Oplever du problemer med fugt og svamp, eller ønsker du at komme problemerne i forkøbet, er et omfangsdræn et rigtig godt sted at starte.

Omfangsdræn pris

Sådan fungerer et omfangsdræn

Et omfangsdræn er et underjordisk system, der er bestående af drænrør og rensebrønde. De bliver gravet ned langs din bolig. I rørene er der en række små åbninger, der gør det muligt for vand, der er sivet ned i den jord, der er nær huset at blive ført væk. I stedet ledes det videre ud i kloaksystemet.

Som regel skal du grave et dræn ned til ca. et par meters dybde om huset. Det skal gerne ligge cirka 30 cm. under det sted, hvor der er eller kan opstå et fugtproblem. Hvis du fx har problemer med fugt i din kælder, skal du placere dit omfangsdræn omtrent 30 cm. under kælderens niveau.

Hvornår er der behov for et omfangsdræn?

Har du observeret, at dine kælderydervægge, sokkel eller fundament er begyndt at suge fugt til sig? I så fald kan det være en god idé at anlægge et omfangsdræn. Hvis der opstår fugt i husets fundament eller sokkel, er det svært at undgå, at der efterfølgende opstår omfangsrige skader.

Der er blandt andet en forhøjet risiko for, at der opstår svamp og råd inde i boligen. Det resulterer i, at der i boligen opstår et indeklima, der kan være decideret sundhedsskadeligt. Opstår omfattende fugt i kælderen, vil den være ubrugelig, da man ikke kan opholde sig dernede.

Undersøg om et dræn kan løse dine problemer

Det er både en langvarig og krævende opgave at etablere et omfangsdræn. Derfor skal du ligeledes kalkulere med, at der skal afsættes en vis mængde tid og penge til projektet. Du bør derfor ikke blot kaste dig ud i en investering af denne størrelse, uden at have forberedt dig.

I stedet bør du undersøge, hvorvidt et omfangsdræn i det hele taget vil kunne løse dine problemer. Som følge heraf, bør du starte med at finde årsagen til, at der er fugt i din bolig. Det er sandsynligvis nødvendigt at lade en specialist vurderet omfanget af fugten i boligen, men du kan udføre en forundersøgelse selv.

Få 3 tilbud hos 3byggetilbud.dk